Home page
Send mail
Forward
BackQLOSSARİ

Təqdim edilmiş qlossaridə gender nəzəriyyəsi və feminizmin əsas anlayışları vardır. Daha əsaslı anlayışlar üçün Qadın terminologiyaları Tezaurusuna müraciət etməyi məsləhət görürük.
"ÇAYNİKLƏR" ÜÇÜN GENDER

"Çayniklər üçün gender" kursu 2006-cı ildə Henrix Byol adına Fond tərəfindən buraxılmış eyni adlı kitabın materialları əsasında yaradılmışdır.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
RESPUBLİKA GENDER TƏHSİLİ ŞƏBƏKƏSİ

Təhsil sistemi cəmiyyətləri formalaşdırır və onlara xidmət edən cəmiyyətlər tərəfindən formalaşır. Bu, təhsilin bütün səviyyələrinə münasibətdə baş verir, məktəbəqədər proqramlardan başlamış, ali məktəbi qurtardıqdan sonra ən inkişaf etmiş təkmilləşmə səviyyələrinə qədər. QŞP Azərbaycanda gender bərabərliyinə nail olmaq üçün çoxillik və hərtərəfli layihəni yerinə yetirən ilk və yeganə donor təşkilatı idi.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
WWW.GENDER-AZ.ORG PORTALINDA YERLƏŞDİRİLMİŞ TAMMƏTNLİ NƏŞRLƏR


Azərbaycan Gender İnformasiya Mərkəzi genderin virtual və ənənəvi kitabxana resurslarını toplayır, gender təhsilinə dair məsləhətlər və həftədə 6 dəfə kitabxanada məşğul olmaq üçün yer təqdim edir. 2007-cı il yanvarın 1-nə kimi kitabxana fonduna daxildir: kitab, monoqrafiya - 1245, 2000-ci ildən gender problematikasına aid Azərbaycan dövri mətbuatının şərh olunmuş məqalələri - 3564, elektron sənədlər - 1560, İnternet şəbəkəsinin saytlarına faydalı istinadlar - 2110, İnternetdən əldə edilmiş materiallar - 3000.

«Kitabxana» bölməsindəki bütün nəşrlər İnformasiya Mərkəzinin ekspertləri tərəfindən işlənib-hazırlanmış «Gender tədqiqatları» rubrikatoru ilə müvafiq olaraq aşağıdakı bölmələrdə yerləşdirilir:

Gender indikatorları

Gender nəzəriyyəsi, metodologiya və humanitar elmlər

Gender və din

Gender və ekologiya

Gender və hüquq

Gender və iqtisadiyyat

Gender və KİV

Gender və mədəniyyət

Gender və sağlamlıq

Gender və siyasət

Gender və təhsil

Gender və yoxsulluq

Gender və zorakılıq

Qaçqın və köçkün qadınlar

Qadın QHT-lərinin inkişafı və gücləndirilməsi

Qadınlar sülh, təhlükəsizlik uğrunda və silahlı münaqişələr əleyhinə

Qadınlar və uşaqlığın mühafizəsi

Qərar qəbul etmə səviyyəsində hüquq və imkanların bərabərliyi

Seks-azlıqlar

Tənha qadınlar və natamam ailələr

Dil diapozonu: Azərbaycan, ingilis, rus dilləri.

Xronoloji dərinlik - elektron sənədlər üçün məhdudiyyətsiz, qiymətli və nadir kitablar üçün (nüsxələrin saxlanması üçün şərait və zəruri rejimin olması şərtilə) məhdudiyyətlə.

 

2.3.1. www.gender-az.org portalında yerləşdirilmiş sənədlər[1]

(qanunvericilik aktları, konfrans materialları)

 

 • Ailə kodeksi. Azərbaycan Respublikası. Bakı. 2000-ci il.
 • Azərbaycan qadınları I qurultayının materialları. Bakı, «Azərbaycan» nəşriyyatı, 1998-ci il.
 • Azərbaycan Respublikası Qadın məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin Pekin hərəkət platforması (1995-ci il) və BMT Baş Assambleyasının iyirmi üçüncü xüsusi sesssiyasının (2000-ci il) qərarlarına həsr olunmuş sorğuya dair məruzə.
 • Azərbaycan Respublikası prezidentinin «Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqda» Fərmanı, 6 mart 2000-ci il.
 • Azərbaycan Respublikası prezidentinin «Qadın məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqda» (azərb. dilində) Fərmanı, 14 yanvar 1998-ci il.
 • Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Qadın və kişilərin Bərabər Hüquqlarının Dövlət Təminatı haqda, 3 oktyabr 2006-ci il.
 • Azərbaycan Respublikasının Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı, 6 fevral 2006-ci il.
 • Əliyev H.Ə. GUÖAM dövlətlərinin I-ci qadın forumunun iştirakçılarına. [Azərbaycan prezidentinin təbriki]. // «Bakinskiy raboçiy», 2001-ci il, 18 sent., s.1.
 • Əliyev H.Ə. «Qadınlar və silahlı münaqişələr» mövzusunda BMT-nin beynəlxalq konfransının iştirakçılarına. // «Bakinskiy raboçiy», 1998-ci il, 19 may, s.1.
 • "Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında" Azərbaycan Respublikası qanununun tətbiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı, 29 noyabr 2006-ci il.
 • Qadın məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi və dövlət strukturları yanında gender şöbələrinin iş təcrübəsi, 2005-ci il.
 • Qurultaydan qurultaya. Azərbaycan qadınlarının II qurultayının sənəd və materialları. Bakı, 2003, 64 s.
 • Pekin hərəkət platforması (1995-ci il) və BMT Baş Assambleyasının 23-cü xüsusi sessiyası (2000-ci il) qərarlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı hökumətlər üçün sorğuya Azərbaycan Respublikası Qadın məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin məruzəsi.
 • 2000-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında qadın inkişafı üzrə milli hərəkət planı.

·  2003-cü ildə Qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin gördüyü işlər haqda hesabat.

 

2.3.2. Qəzet, jurnal və kitablarda məqalələr [2]         

 

Abasov Ç.  Flora Naci - şairə və qeyri-tipik qadın  // Stil, №2(0) fev., 2001, s. 28-29.

Abasov Ə. Qadın obrazı və Cənubi Qafqaz respublikalarında hakimiyyətin patriarxallığı («Kollaj»). Tbilisi, №2, s. 5-6.

Abasov Ə. Müasir dövrdə fəlsəfinin yeni isiqamətləri və genderin sosial-fəlsəfi problemləri. // III Sektor № 8, 2002.

Abasov Ə., Adıgözəlova S., Mustafaeva N. Gender tədqiqatları / Analitik-biblioqrafik icmal. XXI əsr intibahı. 1999, №19.

Bədəlov R. Gender Azərbaycanda. Məqalələr toplusu. // Avropa, mart, 2001-ci il, (azərb. dilində).

Bədəlov R. Gender və qadın problemlərinin inkişafı. Məqalələr toplusu. Bakı, 1998 -ci il.

Bədəlov R. Gender - yeni anlayış. Məqalələr toplusu. // Avropa, mart, 2001-ci il. (azərb. dilində).

Əliyeva M. «Qərb Universitetində gender tədrisi təcrübəsindən». (Qərb Universiteti, 2004).

Əlizadə F. «Dil və cinslərin qarşılıqlı əlaqəsi». (Müasir sosial-siyasi islahatlar kontekstində qender təhsilinin inkişafı», elmi-praktiki konfransın materialları, 24 mart 2004-cü il, Bakı).

Fərəcova F. «Azərbaycanda keçid dövrü şəraitində gender uyğunlaşması». («Gender nəzəriyyəsi və tarixi biliklər» /beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 24-25 sentyabr 2003-cü il, Sıktıvkar şəh.).

Fərəcova F. «Azərbaycanın ali məktəblərində gender təhsilinin uyğunlaşma metodları». (Gender və təhsil. «Gender kitabxanası» məqalələr məcmuəsi. Bakı, «Adiloğlu», 2004-cü il).

Fərəcova F. «Qadın QHT-ləri və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması/ «Qadın vətəndaş cəmiyyətində: tarix, fəlsəfə, sosiologiya» (Qadın məsələsinin nəzəriyyə və tarixinə, ictimai hərəkata həsr edilmiş «Rusiya qadınları və Avropa mədəniyyəti» VI konfransın materialları), Sankt-Peterburq, 2002-ci il

Fərəcova F. «Nikah münasibətlərinin formalaşma mənbələri və onların müxtəlif mədəniyyətlərdə əksi». Vladivostok Dövlət İqtisadiyyat və Servis Universitetinin xəbərləri. Gender Araşdırmaları Mərkəzinin 4-cü buraxılışı, 2006-cı il, «Gender antropologiyası» bölməsi.

Fikrətoqlu S. Mavi uşaq və ya başqaları kimi olmayan // Stil, №10(0) okt. 2001, s. 36-37.

Həsənov E. «Azərbaycanın ictimai həyatında qadınların yeri və rolu». («XI ənənəvi tələbə konfransı», may 2004-cü il, Bakı).

Həsənova S. «Şirkətin işinin üslub və effektivliyinə gender amilinin təsiri». («XI ənənəvi tələbə konfransı», may 2004-cü il, Bakı).

Xəlilova E.  Yeni məşuqə. Açıq etiraf  // Stil, №4(0) apr., 2001, s. 34-35.

İbrahimova L. «Qərar qəbul etmə səviyyəsində cəmiyyətin ictimai-siyasi həyatında kişi və qadınların rolu». («XI ənənəvi tələbə konfransı», may 2004-cü il, Bakı).

İmanov V.  Ərim məni qumara uduzdu  // Stil, №5(0), may, 2002, s. 34.

Qasımova Y. Keçid dövründə siyasi hakimiyyətin gender problemləri. «Tbilisi Universitetinin xəbərləri» jurnalı, fəlsəfə və politologiya seriyası. №4, 2000-ci il.

Qasımova Y. Gender kateqoriyasının bəzi problemləri. Məqalələr toplusu: ''Ekoloqiya, fəlsəfə, mədəniyyət''. Az. EA., Bakı, 1999, s. 34 -42.

Qasımova Y. Gender statusunun münaqişələri və gender stereotipi. "Müasir sosial-siyasi dəyişikliklər kontektstində gender təhsilinin inkişafı" (elmi-praktiki konfransın materialları). Qərb Universiteti, 2005-ci il, s.156-159.

Qasımova Y. Məşğulluğun problemini həll edirik. // Bakı fəhləsi, 1998, 2 sent., s .4.

Qasımova Y. Siyasi elmlərin tədrisində gender problemləri. Məqalələr toplusu: ''Ekoloqiya, fəlsəfə, mədəniyyət''. Az. EA., Bakı, 1999, s. 45-56.

Qasımova Y. Siyasi münasibətlər sistemində qadınların rolu. Az. EA. Fəlsəfə və hüquq institutu. BMT İP Gender inkişafı quruluşu. Gender qadın problemləri yeni mərhələsi. Bakı 1998 -ci il. 0,4 p.l. Bakı, 1997-ci il. 0,4 p.l.

Qasımova Y. Siyasətdə qadın üstün tutmaları və iddiaları. Məqalələr toplusu: ''Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət''. Az. EA., Bakı, 1999, s. 61-74.

Qureyeva Y. Azərbaycanda hicab taxan qadınlar - islam, gender və müasirlik arasında. «Gender variantları: Gənc tədqiqatçıların IV institutlararası konfransının materialları. - Sankt-Peterburq, "ALETEYA" nəşriyyatı, 2005 -ci il, 381 səh.

Manafov Ş. Qadın reketi // Stil, №1(0) yan., 2001, s.18-19.

Maniyeva R. «Gender bərabərliyi və həmkarlar ittifaqlarının rolu». («Gender bərabərliyi və Azərbaycan» /III elmi-praktiki konfransın materialları, 23 aprel 2005-ci il, Bakı).

Məmmədov F. «Dində gender münasibətləri». («XI ənənəvi tələbə konfransı», may 2004-cü il, Bakı).

Miri E. «Quranın mənəvi dəyərlərində qadınlara münasibət və reallıq». («Gender bərabərliyi və Azərbaycan» III elmi-praktiki konfransın materialları, 23 aprel 2005-ci il, Bakı).

Musəvi T. «Azərbaycan qadını və siyasət». («XI ənənəvi tələbə konfransı», may 2004-cü il, Bakı).

Mustafayeva N. «Qloballaşma və Azərbaycanda gender münasibətlərinin inkişafı». («Müasir cəmiyyətdə gender münasibətləri: qlobal və lokal» konfrans materialları, 22-23 oktyabr 2004-cü il, Sankt-Peterburq).

Naxçıvanlı A. Qadın liderliyi haqda bəzi baxışlar. (Genderşunaslıq). 2000, №4

Nigar. Dəbdə olan psixoloq. Kişilərə xas hobbi. // Stil, №2(0), fev., 2001, s. 20-21.

Seksin şiddətli qüvvəsi. Zamanın dəbləri. // Stil, №7(0), iyul 2001, s. 26-27.

Yuzbaşeva E. «Sosiallaşma və gender yanaşması çərçivəsində peşə seçimi». («Gender bərabərliyi və Azərbaycan» / III elmi-praktiki konfransın materialları, 23 aprel 2005-ci il, Bakı).

 

2.3.3. Qadın problematikasına dair biblioqrafiya

 

Qadın problematikasına dair Azərbaycan biblioqrafiyası http://www.gender-az.org/shablon_ru.shtml?doc/ru/library/publication/bul25_26ru saytında təqdim edilmişdir. Biblioqrafiya Azərbaycan Gender İnformasiya Mərkəzi tərəfindən şəxsi kitabxanası, M.F.Axundov adına Respublika Dövlət kitabxanası, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının Elmi kitabxanası və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Elmi kitabxanasının materialları əsasında tərtib edilmişdir.

 

 

 

2.3.3.1. Qadın və müharibə

 

«Ağ örpək» cəmiyyətinin yaradılmasının dördüncü ildönümünün bayram edilməsi münasibətilə Tbilisidəki görüşdə Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan qadınları tərəfindən qəbul edilmiş və imzalanmış sülh bəyannaməsi. // «Bakinskiy raboçiy», 1997, 1 okt., s. 2.

Böyük Vətən müharibəsi illəri - təyyarəçi-qadınlar - Leyla Məmmədbəyova, Sona Nuriyeva, Züleyxa Səidməmmədova. Tibb bacıları və həkimlər - Kübra Məmmədova, Paişə Vahabova, Dürrə Məmmədova, Səfurə Məlik-Yeganova və b., 1988.

Birinci forum - GUÖAM ölkələri qadınlarının əlaqələrinin genişləndirilməsi yolunda mühüm addımdır. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev GUÖAM ölkələri qadınlarının əməkdaşlığına dair forumun iştirakçılarını qəbul etmişdir. // «Bakinskiy raboçiy», 2001, 21 sent., s. 1-2.

Cavadqızı L. Qadınlar «Qafqaz evində». /Bakıda «Qadınlar «Qafqaz evində» sülh uğrunda» konfransının başlanması haqda. // «Bakinskiy raboçiy», 1993, 23 yan., səh.1.

Kozlova Q. Qafqaz xalqları ailəsində möhkəm sülh uğrunda: (Tbilisidə keçirilmiş Qafqaz qadın təşkilatlarının beynəlxalq seminarı haqda). // «Bakinskiy raboçiy», 1997, 15 noyabr, s. 4.

«Qadınlar «Qafqaz evində» sülh uğrunda» beynəlxalq konfransının iştirakçılarına. Təbrik. // «Bakinskiy raboçiy», 2003, 23 yan., s.1.

Qafqazın qəhrəman qızları. 1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsində Qafqaz xalqları qızlarının şücaəti haqda hekayələr. B., Azərneşr, 1965, 180 s., (şəkilli).

Leonov P. O, birinci idi / birinci azərbaycanlı təyyarəçi-qadın Leyla Məmmədbəyova haqda. // «Bakinskiy raboçiy», 1969, 6 apr., s. 3.

Məmmədbəyova L.Ə. Məmmədbəyova L.A. «Böyüməkdə olan nəsl üçün analıq məsuliyyətini bizim gənc qadınlarda görmək istərdim»: / Azərbaycanın birinci təyyarəçi qadınının məktubu. // "Azərbaycan gəncləri", 1989, 7 mart, s.1.

Muxina Z. «Uçuşun sonu yoxdur»: Azərbaycanın ilk təyyarəçi-qadını Leyla Məmmədbəyovaya həsr edilmiş «İsmət» filminin 50 illiyi /. «Bakinskiy raboçiy», 1984, 27 apr., s. 4.

Novinskaya İ. Səkinənin xasiyyəti belədir! (Təyyarəçi Səkinə Əsədova haqda). // "Azərbaycan gəncləri", 1957, 6 okt., s. 3-4.

Nuriyeva S., Atarov N. Düyün (Onun kitabında: Hekayələr). M., "Sovetskiy pisatel", 1947, səh. 3-27. (Təyyarəçi Sona Nuriyevanın Mil çölündə məcburi yerə enməsi haqda).

Orucova İ. «Mən göyü seçirəm». Məşhur təyyarəçi Z.Q. Səyidməmmədovanın həyatından naməlum səhifələr. // «Bakinskiy raboçiy», 1984, 2 dek., s. 3.

Ön xəttdə. (Züleyxa İbrahimova, Gülnaz Şirinova, Ziba Qəniyeva, Kübra Əliyeva). // «Bakinskiy raboçiy», 1949, 8 mart, № 46, s. 2.

Popova M. Mənim bayram məruzəmdən. (İlk Azərbaycan təyyarəçisi Z.Səyidməmmədova haqda). // "Sovetskaya jenşina", 1960, № 3, s.16.

Sadığov F. Elə görünür ki, hər şey aydındır... «Amerikanın səsi»ndə bir verilişə dair. // «Bakinskiy raboçiy», 1984, 28 fev., s. 3. / Azərb. SSR-də qadınların vəziyyətinin saxtalaşdırılması haqda.

Seyidməmmədova Z.H. Təyyarəçi qadının qeydlərindən. (Ədəbi yazı Voyskunskinindir). Bakı, «Gənclik», 1969, 92 s., (şəkilli).

Zarecnaya S. Züleyxa Seyidməmmədova. // «Rabotnitsa» jurnalı, 1940, № 23, s.12-13.

Züleyxa Həbib qızı Seyidməmmədova: (nekroloq) (çəsur təyyarəçi, 1941-45-çi illər müharibəsinin iştirakçısı). - Azərbaycan. - 1994. - 11 noyabr.

 

2.3.3.2. Qadın və mədəniyyət, incəsənət

 

Abdin Tofiq Leylanın özühaqqında / Azərbaycanfilminin aktrisası L. Şıxlinskaya haqqında / -Qobustan, 1978, №2, s.51-54.

Abdulla Abbas. Sənin adın qarşısında. /Azərbaycanlı qadınlar haqda. // "Azərbaycan gəncləri", 1980, 8 mart, s.1.

Azərb. Resp. Prezidenti. C. Ə. Səlimovanın "Şöhrət" ordeni ilə təltif edilməsi haqqında: Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı // Azərbaycan. -2000. - 18 yanv., s. 1.

Azərbaycanın kino ustaları / İlk azərbaycanlı qadın kino rejissoru Zeynəb Kazımova haqqında /. - "Yeni filmlər", 1972, №3.

Bağırova S. Mərmərdə əbədiləşdirilmiş. /Azad Azərbaycan qadını heykəli haqda/. "Təşviqatçı", 1973, sent., №17, s. 26-28.

Bədəlbəyli Fərhad. Azərbaycanın balet dünyası: / Leyla Şıxlinskayanı "Azərbaycan baletinin xoreoqrafiya naxışları (Bakı, 1996) kitabı haqqında / Azərbaycan. - 1998. - 5 fevr.

Eldar qızı Z. Həmidə Ömərova (Aktrisa haqqında) "Qobustan". 2002. -№3, s.69-71.

Əbdulrəhmanlı N. Bu dünyada nə qaldı? / Azərbaycan kinosunun görkəmli kinorejissoru Zeynəb Kazımova haqqında // Xalq qəzeti. - 1997 -27 dekabr s. 7.

Ələsgəroğlu A. "Arzusuda olduğum rol": / Kinoaktrisa Nuriyyə Əhmədova haqqında// Yeni filmlər. - 1988, №3, s.10.

Ələsgəroğlu A. Həmidə Ömərova: / Kinoaktrisa / -Yeni filmlər. 1981, s.9.

Ələsgəroğlu A. Zemfira Sadıqova: / Kinoaktrisa/. - Yeni filmlər, 1983, №3, s.8.

Əliyev Heydər. Xalq artisti Cənnət Səlimovaya: / 60 illik yubileyi münasibətilə təbriki / "Azərbaycan. - 2000. -18 yanv., s.1.

Fərzəli Ə. Ulduzlar birdən birə doğulmur: Zəminə Aslanova, Fatma Hüseynova, Şəhrizad Quliyeva, Akifə Allahverdiyeva haqqında. // Azərbaycan qadını, 1985, № 1, s.23.

Həsənov Əli və Qasımov Əhməd. Ağ saçların romantikası. /Oçerk/. Pari Osmanovaya həsr edilmiş oçerk/. - Azərbaycan qadını, 1969, № 10, s.14-15.

Hüseynova Z. Qadın və sosialist mədəniyyəti. /Sovet Azərbaycanı qadınları haqda/. "Təşviqatçı», 1974., 1974, № 5, mart, s. 20-23.

İsmayılov N. Nailə Bağırova: / Kinoaktrisa haqqında /. Yeni filmlər, 1980, № 5, s.8.

Kazımov Aydın. Uğurlu addımlar: / C. Cabarlı adına "Azərbaycanfilm" kinostudyasının gənc aktrisası H. Ömərova haqqında / -Azərb. Gəncləri, 1981. - 14 noyabr.

Qaraqızı Ulduzə. "Ulduza çevirdi... Kino aktrisa Surəyya Qasımova haqqında / Yeni Azərbaycan. 2000. - 15 fevr. -s.11.

Qasımova F.Ə. «Xarici və mənəvi gözəlliyin ahəngini qiymətləndirirəm». / M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət opera və balet teatrının solisti, ifaçıların Cenevrədə keçirilən Beynəlxalq müsabiqəsinin diplomantı ilə söhbət. Qələmə alan N.İbadov./ Kitabda sovet qadınları ilə 100 müsahibə vardır. M., 1975, s. 208-210.

Qoçayev X. Gülcöhrə, Əsmar Banuçiçək.: / L. Şıxlinskaya haqqında. - Azərb. Gənçləri, 1959, 13 iyul.

Məhərramov İdris. İkinci dəfə yaşasaydım... / İlk azərbaycanlı qadın kinorejissoru Zeynəb Kazımova haqqında / "Mədəni maarif işi", 1971, №4, s.15-16.

Məhərramov İdris. Sənədli kino ustalarından biri. / İlk azərbaycanlı qadın kinorejissoru Zeynəb Kazımova haqqında. / "Ədəbiyyət və incəsənət", 1973, 31 mart, s.10.

Məhdiyev M. Klassik rollar arzusundayam: / Kinoaktrisa T. Əhmədova haqqında/. - Yeni filmlər. 1980. №9. s. 8.

Məlikova İ. "Kino mənim həyatımdır": / Kinoaktrisa Həmidə Ömərova haqqında / -Bakı, 1986, 8rmart.

Məmmədov A. "Belə oynasan yaxşıdır!" / Gənç aktrisa Şüküfə Yüsifova haqqında/. -"Ədəbiyyət və incəsənət", 1977, 12 mart, s. 4.

Məmmədov S. Ömrün izləri (Gəncəni ilk maarif pərvər qadınları Xuraman Rəhimbeyzadə və Asya Axunzadə haqqında). - Azərbaycan müəllimi, 1967, 27 avq

Mirqasımova Ayan. Bizim dövranımız da gələcək. ("Azərbycanfilmi istehsal etdiyi "Özgə vaxtı" filmində baş rolun ifaçısın-müəlliflə müsahibə) "Azadlıq". 1996, 16 okt. - s.8.

Mirqasımova Ayan. "Özgə vaxt" öz vaxtında gəlmişi və "ən yaxşı qadın" olan qız (Eyni adlı filmdə baş rolun ifacısı ilə müsahibə). //Xalq qəzeti, 1997. -7 noyabr., s.18.

Nağıyeva Cənnət. İşıqlı arzular uğrunda: / Fədakar qadını Səriyə Xəlilova haqqında/. // ədəbiyyət və incəsənət. -1987. - 6 mart. - s.2.

Nəzərli E. Kiçik rollardan böyük obrazlara (kinoaktrisa Niriyyə Əhmədova haqqında) // Qobustan. - 2002. №2. - s.59-63.

Orduxanova X. Aktrisa: / kinoaktrisa Leyla Şıxlinskaya haqqında /. - Ədəb və incəsənət, 1979, 3 mart.

Ömərova Həmidə. "Ailə planeti". / Bizim əsr, 2003. - 29 iyun.

Ömərova Həmidə. Çalışçaqam ki. // Azərb. Gənçləri, - 1987. -1 yanv.

Ömərova Həmidə. Yubileyə yaradıcılıq səhifələri: / SSRİ-nin təşkil edilməsinin 60 illiyinə kinematoqrafların hazırladığları yeni əsərlər haqqında / Bakı, 1982. - 27 mart.

Rəhmanzadə F. Əlim sevinməsin qoy... / Rəssam Ə. Sultanov haqqında. Qeyri-adı kinoseansı / Kinooperator M. Dadaşov haqqında/; Günlərin bir günündə / Azərbaycan radiosunun ilk diktoru R. İmanzadə və İsmayıl Əlibəyov haqqında / ; ... Alovludur əvvəlkitək. / İlk Azərbaycanlı qadın kinorejissoru Z. Kazımova haqqında /. -Ulduz, 1978, №9, s. 61-64.

Rəhmanzadə F. Ürək alovludur əvvəlkitək / Bakı kinostudiyasının rejissoru Zeynəb Kazımova haqqında / "Azəri gəncləri". 1975, 30 dek.

Rzaeva A. Qadın kompozitorlarımız [məqələ] - Ədəbiyyət və incəsənət, 1957, 31 mart.

Rzayeva M.Z. Azərbaycan sənədli kinosunun bəzi məsəlləri / Xülasə/. - "Azərb. SSR EA-nın xəbərləri. Ədəbiyyat dil və incəsənət seriyası; 1974; №3, s.104.

Rzayeva M.Z. Birğə yaradıçılığın bəhrəsi, Azərbaycan SSR Dövlət mükafatına təqdim olunmuşdur: / A. Dadaşov və X. Muradovun "Əks-səda" və "Balağan sənədli filmləri haqqında // Ədəb.pvəiincəsənət,r1988.-1oapr.,ts.5.

Rzayeva M.Z. Qadın kinoustalarının ekranı / Orta Asiya, Zaqafkaziya, Qazaxıstan qadın kinematoqrafçılarının "Sovet Şərqi qadının və kino sənədinin problemləri başlağı altında Bakıda keçirilənpseminarthaqqındal//lAzərb.dQadını.-1988,t№12.-s.,17-18.

Rzayeva P. Yenidənqurma və sənədli kinomuz // Yeni filmlər. - 1989, №1, s.4-5.

Səlimova Cənnət. Dahinin ekran zirvəsi: Həmyerlimiz, dünya şöhrətli alim Lütvi Zadəyə həsr olunan "Uzaq və yaxın Lütfi Zadə", (ssenari müəlifi M. Səməd, rejissor Oqtay Babazadə) televiziya filmi haqqında // Xalq qəzeti. - 1999. -10 yanv., s.5.

Süleyman oğlu S. Koylu qızı / "Şərq qadının" jurnalının redaktoru, Gülarə Koylu qızı Kədirbəyovanın ictimai fəaliyyəti haqqında/. // Azərbaycan qadını. - 1998. № 5. s.13-14.

Şabanova Elmira. "Daxilən o qədər də qoçalmamışam. / Müəllimə müsahibə) "Azadlıq". - 1997. - 19 iyun. s.33.

Şıxlinskaya L. Əqədiyyətə qovuşan nəğmə / Mamalıq və qenokoloqiya mərkəzinın direktoru ilə müsabiqə // Respublika. - 2000. 13 okt., s.5.

Şıxlinskaya L. "Qaragözün şəhrəqi" / Türk teatrı haqqında / - "Qobustan", 1975, № 34, s. 162-163.

Zamanov A. Ömür yoldaşı (Azərbaycan maarif pərvər qadını Həmidə xanım haqqında). - Ədəbiyyət və incəsənət, 1967, 29 aprel.

 

2.3.3.3. Qadınlar tarixdə

 

Axundov F. Köhnə Bakının birinci lediləri: ( Sona xanım Tağıyeva, Liza xanım Tuqanova-Muxtarova, İsmət xanım Aşurbəyova-Sultanova, Mariya Əsədullayeva, Rübabə Qasımova). // «Vışka», 1992, 7 mart, s. 8-10.

Axundov F. Köhnə Bakının birinci lediləri. (İsmət Aşurbəyova, Yelizaveta Qriqoryevna Nağıyeva). // «Şəms», 1997, №3, s.14-16., (jurnal).

Anikina N., Savelyeva A. və başqaları. Atabəy qızları / Bənum Lazarevna Atabəyova haqda /. // «Bakinskiy raboçiy», 1966, 24 mart, s. 3.

Ayna Sultanovanın xatirəsinə /Dəvəçidə keçirilən təntənəli yığıncaq, Azərbaycanın ilk inqilabçı qadınlarından birinə həsr edilmişdir/. «Vışka», 1976, 27 yan., s. 3.

Bağırov M. Həyata, insanlara vurğunluq... C.Ş. Bayramovanın 90-illiyinə. / Respublikada qadın hərəkatının pioneri /. «Bakinskiy raboçiy», 1986, 21 mart, s. 4.

Beş xoşbəxt yol. /Azərbaycan qadınları haqda: Ceyran Bayramova, İzzət Orucova, Qəmər Sultanova, Züleyxa Hüseynova və Şəfiqə Məmmədova/. "İzvestiya", 1970, 19 dek., s. 5.

Əbilova G.Ə. Azərbaycan qadınları - kommunizmin fəal qurucularıdır. Bakı, «Elm», 1970, 33 s., («Bilik» cəmiyyəti Az. SSR).

Əhmədova C. Səkinə xanım Bakıxanova / A. Bakıxanovun həyat yoldaşı haqqında/ . - Azərbaycan qadını, 1966, № 8, s.17.

Əhmədova E., Zöhrabova M. Günəş körpələrin təbəssümüdür: / SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü Ədilə Namazova və respublika səhiyyə nazirinin müavini, tibb elmləri namiədi Zemfira Hüseynovanın haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1982, № 9, s.10-11.

Əlibəyov D. Üç bacı / Azərbaycan qadınlarının üç nəsl nümayəndələri haqda hekayə. / Bakı, «İşıq», 1974, 78 s., (azərb. və rus dillərində, şəkilli).

Əlieva E., Şərif A. Buradan Haqq-təalaya yaxındır: (Məşhur Aşurbəyovlar nəslindən olan Məşədi Nabat Hacı Xoca bəy qızı Rzayeva haqda). // "Günay", 1995, 1 apr., s. 5. Təzə pir məscidi tikintisinin müəssisi və təşəbbüsçüsü.

Hüseynov A. Qəhrəmanlıq numunəsi: / Azərbaycanın ilk qadın gəmi kapitanı Şövkət xanım Səlimova haqqında/. - Azərbaycan. - 1995. - 28 dek.

Xəlilov R. İnsanlara Vurğun könul: / Tbilisi şəhərində yaşamış görkəmli həkim, gözəl pianoçu, həsas insan Nəzir xanım Şəhmirzə-Yağubova haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1990. - № 9-10, s.29.

Gənçəli S. Azərbaycanın alovlu publisist qızı: /Gülarə Qədirbəyova haqqında/. // Muxbir. - 1989. № 33. - s.13-14.

Gənçəli S. Cəbhəli qızlar: / Fəridə Vəzirova, Hökümə Qasımova, Məsumə Ağayeva haqqında/. - Ədəbiyyət və incəsənət, 1985, 17 may, s.7.

Gənçəli S. İki baçı, iki tale: Mədəniyyətin tariximizdən / Azərbaycanın ilk maarif hərvə qadınlarından Nigar və Gövhər Qayıbova baçıları haqqında/. - Ədəb. və incəsənət, 1985, 8 mart, s.7.

Gəncəli S. Qəlbin gözəl çırpıntıları: /İlk qadın xeyriyyə cəmiyyətinin tarixindən/. Bakı. (1908-ci il). «Vışka», 1990, 23 sent., s. 9.

Gəncəli S. Səhnə işığında. (Həyatını teatra, dramaturgiyaya həsr etmiş birinci azərbaycanlı qadın, H.Z.Tağıyevin qızlar üçün rus-müsəlman Aleksandriysk məktəbinin müəllimi Səkinə xanım Axundzadə haqda). Foto vardır /. «Vışka», 1991, 18 apr., s. 3.

Katıbli M. Azərbaycanın şanlı qızı. /Ayna Sultanovanın anadan olmasının 80-illiyinə/. // «Bakinskiy raboçiy», 1976, 19 fev., s. 3.

Kender R. Sənin taleyin - Vətənin taleyidir: / Azərbaycan qadınları haqda /. «Vışka», 1988, 8 mart, s. 3.

Köypayeva G. İstedadlı alim /ADP-də Alman dilində dissertasiya müdafiə etmiş-gənc alim Əminə Əliyeva haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1912, № 3, s.9.

Kuptsova N. Yüzilliklərə bərabər yol. / Azərbaycan qadınlarının parlaq taleləri haqda /. «Bakinskiy raboçiy», 1977, 8 mart, s. 2.

Kuptsova N. Azərbaycanın üç qadınının həyat və taleyində xoşbəxtlik. // «Bakinskiy raboçiy», 1980, 8 mart, s. 2.

Məmmədov S. Xalqın saadəti üçün /C. Məmədquluzadənin həyat yoldaşı Həmidə xanım Məmmədquluzadə haqqında/. - Azərbaycan gəncləri, 1988, 7 mart.

Məmmədov S. Gövhər Şövqiyyə [XIX əsrin axırlarına Şamaxıda təhsil almış maariflər qadınlardan Gövhər Nəfərzadə Şövqiyə haqqında]. - Ədəbiyyət və incəsənət, 1958, 31 may.

Məmmədov S. Kuptsova N. Azərbaycanın üç qadınının həyat və taleyində xoşbəxtlik. // «Bakinskiy raboçiy», 1980, 8 mart, s. 2.

Məmmədov S. Mədinə xanım Qiyasbəyil (Mədəniyyət xadimlərimiz) - Ədəbiyyət və incəsənət, 1959, 7 mart.

Qafqazlı H.M. Kiçik bir xatirə (İşıq jurnalının mühasiri Xədicə xanım Əlibəyova haqqında). - Azərbaycan qadını, 1963, № 5, s.3.

Qanelina T. Sönməz alov. / Qazax sakini - inqilab veteranı Sayalı Kosayeva haqda /. // «Bakinskiy raboçiy», 1967, 29 avq., s. 4.

Quliyeva L. Bizim fəxrimiz. /Azərbaycan qadınları haqda /. «Vışka», 1975, 28 avq., s. 3.

Ömür səhifələri. /Azərbaycan qadını haqda foto-albom. / Foto R. Eldarovundur. Bakı, «İşıq», 1973. şək. 120 səh. Müəllif Sabir Gəncəli (Məmmədov).

Partizan Əfruz. /Naxçıvanda Sovet hakimiyyəti qurulmasında yaxından iştirak etmiş Əfruz İsmayıl qızı Kərimova haqqında/. - "Şərq qalası", 1965, 6 iyul.

Patrik E. Salam-əleyküm, Firuzə xanım! (Lenin rayon sovetinin deputatı F.K.Kərimovanın tərcümeyi-halından. Bakı). "Sovetskaya jenşina", 1958, № 11, s. 32-34.

Rzayeva F. Züleyxa Əsədullayevanın üç vətəni. (İnqilabdan əvvəlki Bakının ən iri neft baronu Ağa «Şəms»i Əsədullayevin nəvəsi, məşhur xeyriyyəçi haqda). // "Panorama", 1987, 1 noyabr, s. 4.

Şeqolev İ. İnsanın taleyi. / Ceyran xanım Mirqasımova haqda/. Oçerk. // "Azərbaycan gəncləri", 1976, 22 iyun, s. 3.

«Tairə Tairovanın portreti». // «Vışka». 1988, 8 yan., s. 2.

Tretyakov V. Odlar sahibəsi. Bakı, 1967, 35 s. (şəkilli).

Vavilov E. Belə insanlar haqda yazmaq lazımdır. /Azərbaycan neft sənayesinin bərpası və inkişafında fəal iştirak etmiş azərbaycanlı qadınlardan biri Firuzə Kərimova haqda/. // «Vışka», 1988, 5 may, s. 3.

Zamanın hökmü olan «Kitabi Dədə Qorqudda» - cəsur qadın və anaların həyat və fəaliyyəti xüsusi məhəbbətlə qeyd edilmişdir.

 

2.3.3.4. Qadınlar elm və təhsildə

 

Axundova Rübabə Məmməd qızı (Azərbaycan SSR ibtidai və orta məktəb işçilərinin Həmkarlar İttifaqı MK-nın sədri. Bioqrafik arayış). // «Bakinskiy raboçiy», 1950, 28 fev.

Azərbaycan alimləri dünya mətbuatında. B. Fİ 247660. Bakı, VB. Azərb. SSR-nin EA) - 110 səh., Elm və təhsil.

Bayramova A.S. Alim qadın (F.İ.Vəkilova). «Bakinskiy raboçiy» qəzetində, 1950, 10 dek., № 263, s. 2.

Əliyev Sərdar. Qaranlıdı işıq ziyası / Bakı səhiyyə şöbəsi nəzdindəki metokabinetin metodisti Aftabxanım Məmmədova haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1967, № 12, s.12-13.

Əsədova T., Naxçıvanlı A. Aydın yollarda. (Azerb. SSR EA-nın neft və kimya posesləri institutunun elmi işçisi Ş. Həybətova haqqında). - Azərbaycan müəllimi, 1977, 23 fevr.

Əsğərova Z. Q. Müasir dövrdə Azərbaycan qadınlarının ictimai münasibətlər sistemində yeri və rolu. Fəlsəfə elm. Namiz. Alimlik dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş disert. Avtoreferatı. Bakı, 1998, 26 s.

Gənçəli S. Dillər əzbəri idi...: /Qadın azadlığı uğrunda mübarizə etmiş Gülarə Göylu qızı haqqında tarixi oçerk/. // Azərbaycan qadını. - 1987. № 3, s.10-11.

Gənçəli S. Vicdanın və zamanın hökmü: / Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filoloqiya fakutləsinin dosenti Rafiqə xanım Həsənova haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1984, № 5, s.16-17.

Hüseynov R. Öz qəhrəmanlarının yolunu davam etdirərək / C.Cabbarlının pyesləri üzrə Almas və Sevil rollarının ilk ifaçısı, kimyaçı-alim İzzət Orucova haqda/ - "Təşviqatçı", 1970, № 6, s. 30.

Hüseynova Ü. Ümnisa Müsabəyova. (Bizim günlərin adamları). - Elm və həyat, 1967, № 8, s.14-15.

Xoş günlərin təməlini qoyanlar / Mina Mirzəyeva haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1967, № 10, s.6-7.

İmanov Həmid. Qadınlarımızın problemləri tədqiq olunur: / Fəlsəfə elmləri namizədi Jalə Mövsümovanın "Azərbaycan qadını uzaq keçmişdən indiyədək" adlı monoqrafiyası haqqında/ // Respubilka. - 2003. - 25 dek., s.8.

Quliyeva Z.T. Hər kəsin həyatında öz mayakı var... / N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun rektoru, tibb elmləri doktoru, SSRİ Ali Sovetinin deputatı ilə söhbət /. E.Abasquliyeva tərəfindən qələmə alınmışdır. - Kitabda sovet qadınları ilə 100 müsahibə vardır. - M., 1975, s.148-151.

Məmmədov S.S. Azərbaycanda maarif və mədəniyyətin inkişafı uğrunda mübarizədə Azərbaycan qadınlarının rolu (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəli). Fəlsəfə elmləri namizədi elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 1967, 32 s.

Mirzoyeva Minaxanım. Unudulmaz xatirələr (Minaxanım Mirzoyevanın söhbəti) Respublikamızı görkəmli qadınları. - Azərbaycan qadını, 1957, № 9, s.16.

Mövsumova L.D. Sosializm şəraitində qadınların dünyəviləşdirilməsinin sosial-iqtisadi və mənəvi amilləri: Azərb. SSR-nin materialları əsasında. Fəlsəfə elmləri namizədi elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. 09.00.06, Bakı, 1987, 21 s.

Mövsumova L.D. Cəmiyyətin təzələnməsi və qadınların mənəvi dünyası (Azərbaycan Respublikasının materialları əsasında). Azərbaycan Respublikasının EA, Fəlsəfə və hüquq institutu. - Bakı: Azərbaycan EA-nın Əlyazmalar İnstitutu yanında «Örnək», 1991, 77 s.

Mövsumova L.D. Azərbaycanın mənəvi mədəniyyətində qadınların problemi. /Azərbaycan EA, Fəlsəfə və hüquq institutu/. Bakı, Elm, 1996, 192 s.

Mövsumova L.D. Quranda qadın obrazlarının fəlsəfi analizi. Bakı, 1997, «Azərbaycan ensiklopediyası», 96 s.

Naxçıvanlı A. H. Etika və siyasət: tarix və müasirlik. "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası". Bakı, 2000, 304 s.

Nəcəfova S. Uğur olsun: / Azərbaycan elmi tədqiqat elekrotexnika sənayəsi institutunda laboratoriya müdiri Yusifzadə haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1983, № 2, s.3-4.

Orucova D.M. Sovet Azərbaycanında qadınların təhsili. - «Azərbaycan və təhsilin inkişafı» kitabında. Bakı, 1957, s. 290-292.

Paşayev M. Nəcib insan (Gülsümxanım Nərimanova haqqında). - Azərbaycan qadını, 1961, № 3.

Rzazadə P.İ. Elmdə - biz qüvvəyik. / Azərbaycanın alim qadınları. // «Bakinskiy raboçiy» qəzetində, 1967, 20 okt., s. 4.

Sadıqova F. Qədəmlərin yongül olmur!: / Respublika Elmi-Tədqiqat Kardioloji İnstitututun Həkimi R. Əliyeva haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1983, № 4, s.13. Əhmədov A. Sədağət: Şəhər poliklinikasının baş həkimi Qızbəs Əsədova haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1983, № 4, s.12.

Sultanova A. Azərbaycan qadını və mətbuat. // «Bakinskiy raboçiy», 1925, 5 may, s.1.

Təhsildə gender aspektləri. Azərbaycan Respublikası Ali məktəblərinə qəbul imtahanlarının nəticələrinə dair, Azərbaycan Respublikası Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası. Bakı, 1999, 24 səh., statistik hesabat.

Vəliyeva N. Gülli xanıma məhəbbətlə: (Azərbaycanda ilk arxeoloq və ölkəşünas qadın Gülli xanım Əbilovanın xatirəsinə həsr olunmuş gecə haqda). \ «Vışka», 1997, 9 okt., s. 3.

Zeynalova R. Alim qadınlarımız [Gövhər Zeynalova, Maya xanım Hacıyeva və Əminə Əliyeva haqqında]. - Elm və Həyat, 1962, № 3, s.4-5.

 

2.3.3.5. Qadın və siyasət

 

Abdullayeva Şəfiqə. Qüvvələrinin əsirgəmirlər / Quba rayon qadınlar şurasının sədri Fəzilə Cəlilovanın rəhbərliyi ilə aparılan işlər haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1974, № 2, s.14.

Abışov S. / Dağlı/. Azad Azərbaycan qadını / Çimnaz Aslanova haqqında/. - Vətən yolunda, 1944, 24 aprel.

Açlıq çəkənlərə ikihəftəlik kömək. / Bakı. / «Bakinskiy raboçiy», 1922, 23 iyun, s. 5.

Ağalarova B., Qik Y. Uşaqlara həsr edilmiş həyat. (Azərb. SSR Ali Sovetinin deputatı B.Ağalarova). «Alov» jurnalında,1947, № 9, s. 5.

Ağamalı oğlı. Müqəddəs günlər və müsəlman qadınları. // "Kommunist", 1921, 21 okt., s. 1.

Ağamalı oğlı, Şahbazi T. Azərbaycan zəhmətkeşlərinə. (Qadınların əsarətdən azad edilməsi haqda). // «Bakinskiy raboçiy», 1925, 8 mart.

Ağayeva N. Yeni qadın klubu «Könül». /26 Bakı komissarı rayonunun qadın şurası nəzdində/. Bakı, 1987, 8 apr., s. 3

Ağalarova B., Qik Y. Uşaqlara həsr edilmiş həyat. (Azərb. SSR Ali Sovetinin deputatı B.Ağalarova). «Alov» jurnalında,1947, № 9, s. 5.

Axundov F. Köhnə Bakının birinci lediləri: (Sona xanım Tağıyeva, Liza xanım Tuqanova-Muxtarova, İsmət xanım Aşurbəyova-Sultanova, Mariya Əsədullayeva, Rübabə Qasımova). // «Vışka», 1992, 7 mart. s. 8-10.

Axundov F. Köhnə Bakının birinci lediləri. 2-ci hissə: (İsmət Aşurbəyova, Yelizaveta Qriqoryevna Nağıyeva) // «Şəms». 1997, № 3, s.14-16. (jurnal).

Axundzadə D. Mavi dəniz sahilində. / «Sevil» qadın klubunun Neft daşlarında səyyar iclası. / «Vışka», 1987, 13 iyun, səh. 4. İclası D. Axundzadə aparırdı.

Allahverdiyev Q. Körkəmli ictimai xadim: / Fəal mübariz fədakar qadın Ç. Aslanova haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1985, № 4, s.12.

Analar! Bacılar! Bakıda Azərbaycan qadınlarının III qurultayı açılır. - «Vışka», 1967, Bu gün - Söz sizin haqqınızdadır. /Azərbaycan qadınlarının III qurultayında /.- Bakı, 1967, 19 okt., s. 2.

Aslanova Çimnaz. Deputat xalqın etimadını doğrultmalıdır. - Azərbaycan qadını, 1938, № 13, s.8-9.

Aslanova Çimnaz Əbdüləli qızı: /Bioqrafiyası/ // Şərq qadını. - 1937. № 22. - s.11.

Aslanova Çimnaz. Ən demokratik konstitusiya. // Şərq qadını. - 1937. № 8, s.32.

Aslanova Ç. Xalq müəlliməsi: / SSRİ Baş Soveti Millətlər Sovetinin sədr müavini Ç. Aslanovaya göstərilmiş etimad haqqında/. // Şərq qadını. - 1938, № 6. - s.13.

Aslanova Çimnaz. Qardaşlıq ailəsi. / Kommunist. - 1938. - 15 yanvar.

Aslanova Ç. /Respublikanın qoçaman müəllimi, görkəmli partiya, dövlət xadimi, ictimai xadim Çimnaz Aslanova haqqında. /Nekroloq/.- Kommunist, 1970, 10 mart.

Aslanova Çimnaz. Sovet Azərbaycanın qadınları. // Təbliğatçı təlim, 1950, № 5, s.48-54.

Aslanova Çimnaz. Stalin yoldaşın göstərişlərini yadımdan çıxırmayaçaqam. // Şərq qadını. - 1938. № 1. s.12.

Azərbaycan qadını / Azərbaycan qadınlarının III qurultayına həsr olunmuş xüsusi nömrə / Bakı, 1967, 24 s., (şəkilli).

Azərbaycanlı qadının səadəti. /Tarix elmləri namizədi A.Sultanovanın monoqrafiyası haqda/. - Bakı, 1970, 28 okt., s. 3.

Azərbaycan qadınının səadəti. «Azərbaycan qadını» jurnalının 50-illiyinə həsr olunmuş təntənəli iclasın materialları.14 may 1974-ci il. Bakı, Azərneşr, 1974, 77 s., (şəkilli).

Azərbaycan qadınları qurultayının nümayəndələrinin dünya qadınlarına müraciəti. // «Bakinskiy raboçiy», 1998, 18 sent., s. 2.

Azərbaycan qadınlarına. Qurultayın Azərbaycan qadınlarına müraciəti. // «Bakinskiy raboçiy», 1998, 17 sent., s. 1.

Azərbaycan qadınlarının qurultayı. // «Bakinskiy raboçiy», 1957, 29 mart, s.1

Azərbaycan qadınlarının qurultayı. // «Bakinskiy raboçiy», 1967, 20 okt., s. 1.

Azərbaycan qadınlarının qurultayı. /1-ci gün/. Azərbaycan qadınları qurultayının qətnaməsi. / «Bakinskiy raboçiy», 1998, 17 sent., s. 1.

Azərbaycan qadınlarının qurultayı ərəfəsində. Toxucu Süniyə Dadaşeva. - Qadınların rayon konfranslarında. // «Bakinskiy raboçiy», 1957, 29 mart, s. 3.

Azərbaycan qadınlarının II qurultayı. // «Bakinskiy raboçiy»,1957, s. 16.

Azərbaycan qadınlarının II qurultayı: (Çıxışlar) // «Bakinskiy raboçiy», 2003, 30 sent., s. 2.

Azərbaycan qadınlarının II qurultayı nümayəndələrinin Azərbaycan xalqına müraciəti. // «Bakinskiy raboçiy», 2003, 30 sent., s. 2.

Azərbaycan qadınlarının II qurultayına (Azərbaycan KP MK-nın təbriki). // «Bakinskiy raboçiy», 1957, 28 mart, s. 1.

Azərbaycan qadınlarının II qurultayının qətnaməsi. // «Bakinskiy raboçiy», 2003, 30 sent., s. 2.

Azərbaycan qadınlarının III qurultayı işini başa çatdırdı. // «Bakinskiy raboçiy», «Vışka», 1967, 22 okt., s.1.

Azərbaycan qadınlarının III qurultayı tərəfindən seçilmiş Respublika Qadın Şurasının birinci iclası. // «Bakinskiy raboçiy», 1967, 24 noyabr, s. 2.

Azərbaycan qadınlarının III qurultayına /Azərbaycan KP MK-nın təbriki/. // «Bakinskiy raboçiy», «Vışka», 1967, 21 okt., s.1.

Azərbaycan qadınlarının IV qurultayına. // «Bakinskiy raboçiy», «Vışka», 1972, 16 iyun, s. 1.

Azərbaycan qızları - kommunizmin fəal qurucularıdır. / Respublika gənc qadınlarının IV qurultayı /. // «Bakinskiy raboçiy», 1964, 5 mart, s. 1.

Azərbaycan mübariz qızı: Xəvər Şabanova - Qarayevanın anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə. - Azərbaycan qadını, 1984, № 8, s.17.

Azərbaycan Respublikası. Prezident H.Ə. Əliyev. Z.M. Quliyevanın Azərbaycan Respublikası Qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin edilməsi haqda Azərbaycan Respublikası Prezidenti H.Ə. Əliyevin Sərəncamı. // «Bakinskiy raboçiy», 1998, 16 yan., s. 1.

Azərbaycanın gənc qadınlarının III qurultayının qətnaməsi (9-11 oktyabr 1947-ci il). (Gənc qadınlar arasında siyasi-tərbiyəvi işin yaxşılaşdırılmasına dair tədbirlər haqda). - Bakı, 1947.

Azərbaycanın gənc qadınlarının III qurultayının qətnaməsi. 9-11 oktyabr 1947-ci il. «Azərbaycan gəncləri» qəzetində 1947, 16 yan., № 82, s. 2.

Azərbaycanın gənc qadınlarının IV qurultayı. // "Azərbaycan gəncləri", 1964, 8 mart, s. 1-2.

Babayeva S. 20-ci illər qadınlarının qəhrəmanlığı haqda: Ceyran Bayramova və Əli Bayramov adına mərkəzi qadın müsəlman klubunun yaradılması. - "Azərbaycan gəncləri", 1989, 27 apr., s. 2.

Babinsyev İ., Tureskiy V. Azərbaycanda qadınların əsarətdən azad edilməsi haqda. - «İnqilab və millətlər», 1936, № 3 (73), s. 51-55.

Bağdatyev L. Səadətə aparan yol. /Ceyran Bayramova haqda/. - "Azərbaycan gəncləri", 1972, 28 apr., s. 2.

Bağırova S. El məhəbbəti / Qazax Rayon Partiya Komitəsi yanında ictimai əsasla fəaliyyət göstərən qadınlar şurasının sədri Həqiqət xanım Qasımova haqqında/. - Azərbaycan gəncləri, 1972, 13 may.

Bağırova S. O, haminın sevimlisidir / Musabəyov qəsəbəsindəki qadınlar şurasının sədri Fatma Suleymanova haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1972, № 1, s.18-19.

Bakıda keçirilmiş Zaqafqaziya qadınlarının I bitərəf qurultayı. // «Bakinskiy raboçiy», 1922, 17 may, s.1.

Baskanova. Qadınlar arasında işin yekunu. // «Bakinskiy raboçiy», 1926, 25 noyabr, № 274, s. 3.

Bayramova Ceyran. Arzularımız çiçək açmışdır. - Azərbaycan qadını, 1984, № 2, s.2.

Bayramova Ceyran. Azadlıqımız naminə / Azərbaycanın 50 illiyi münasibətilə/. - Azərbaycan kommunisti, 1970, № 9, s.63-64.

Bayramova C. Dönüş nöqtəsi / Azərbaycan qadınlarının I qurultayı haqda / "Aşbatr". B., 1981, № 3, s. 32-33.

Bir tale. (Bakı şəhər partiya komitəsi yanında qadınlar arasında ştatdan kənar iş şöbəsinin müdiri Səidə xanım İmanzadə haqda). - Bakı, 1967, 7 mart, s. 2.

Bölmə VII. «Sovet Şərqin qadınları» (Az. SSR-i). s.131-160.

Böyük dəyişikliklər: / Beynəlxalq qadın ilinə həsr olunmuş məqalələr: A.Sergeyeva, S.Kərimova, F.Məhərrəmova, M.Bayramova /. - «Vışka», 1975, 9 dek., s. 3.

Böyük hüquqlardan istifadə edərək. Azərbaycan qadınları IV qurultayının nümayəndələrinə suallar. // «Bakinskiy raboçiy», 1972, 15 iyun, s. 2.

Böyük Oktyabr və Şimali Qafqaz və Zaqafqaziya qadınlarının əsarətdən azad edilməsi, 1917-1936-cı illər: Sənəd və materiallar toplusu. / Oktyabr inqilabı, SSRİ-nin ali dövlət orqanlarının və dövlət idarəçiliyi orqanlarının Mərkəzi Dövlət arxivi və s. / M., 1979, 350 s.

Briqadanın başçısı. «Azərbaycan gəncləri» qəzetində. 1951, 7 mart, № 28, səh. 3. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı Məryəm Məmmədova haqda.

Bu gün Bakıda Azərbaycan qadınlarının III qurultayı açılır. - "Azərbaycan gəncləri", 1967, 20 okt., s.1.

Bütün işçi və kolxozçu qadınlara, elm və maarif, mədəniyyət və səhiyyə xadimlərinə, Sovet Azərbaycanının bütün qadınlarına. II qurultayın Azərbaycan qadınlarına müraciəti. // «Bakinskiy raboçiy», 1957, 31 mart, s. 1.

Dağlıq Qarabağ qadınları. - "Təşviqatçı", 1975, № 21, noyabr, s. 40-43.

Dəmirli D. İki dəfə qəhrəman qadınlar. / Sosialist Əməyi Qəhrəmanları Sürəyyə Kərimova, Şərqiyyə Vəliyeva, Züleyxa Həsənova haqda /. - "Selskaya jizn", 1976, 13 mart, s. 4.

Əbədi olaraq yaddaşlarda. (1 May küçəsi 243 №li evin divarında Dilarə Əliyevaya xatirə lövhəsinin açılışı). // Azərbaycan, 1993, 29 apr., s. 3.

Əbilova G.Ə. Azərbaycan qadınları - kommunizmin fəal qurucularıdır. // Bakı, «Elm», 1970, 33 s., («Bilik» cəmiyyəti Azərb. SSR).

Əbilova G.Ə. Azərbaycanın sovet qadınlarının işıqlı yolu. - «Təşviqatçı», 1972, № 4, s.18-20.

Əhmədova E.A. Sosializmin mükəmməlləşdirilməsi prosesində sovet qadınının sosial fəallığının artırılması. Fəlsəfə elmləri namizədi elmi adı almaq üçün dissrtasiyanın avtoreferatı. 09.00.01, Bakı, 1988, 22 s.

Əhmədova F. Sevil obrazı daha əzizdir. / Azərbaycan qadınlarının III qurultayında çıxış /. - «Vışka»,1967, 20 okt., s. 2.

Əhtarxanım F. Azərbaycan qadınlarının qurultayı Şərqdə mühüm hadisədir. (Qurultayın keçirildiyi günlər Bakıda olmuş İranlı qadın təəssüratları ilə bölüşür). // «Bakinskiy raboçiy». 1998, 8 okt., s. 4.

Ələkbərova Z., Gavrilov P. Çoxlarından biri (8 mart Beynəlxalq qadın gününə). - «Bakinskiy raboçiy», 1946, 8 mart, № 49, səh. 2. Ələkbərova Züleyxa - SSRİ Ali Sovetinin deputatı.

Əlibəyov D. Üç bacı. / Azərbaycan qadınlarının üç nəsl nümayəndələri haqda. /Bakı, "İşıq", 1974, 78 s., (azərb. və rus dillərində, şəkilli).

Əliyev H. Azərbaycan qadınlarının II qurultayı. (Təbrik). // «Bakinskiy raboçiy», 2003, 30 sent., s. 1.

Əliyev H., Hüseynov Q. Kommunizmin fəal qadın qurucuları. - "Təşviqatçı", 1986, № 3, s. 36-39. // «Bakinskiy raboçiy», 1998, 15 sent., s. 1.

Əliyev T.A. Cəmiyyətimizin qabaqcıl hissəsi olan qadınlar müstəqil Azərbaycanın həyatında daha fəal iştirak etməlidirlər. Azərbaycan qadınlarının qurultayında nitq. // «Bakinskiy raboçiy»,1998, 18 sent., s. 1-2.

Əliyeva R. Qadın klubu işləyir: (Bakıda beynəlxalq klub). // Bakı fəhləsi, 1997, 24 iyun, s. 4.

Əməkdə, həyatda, məişətdə - vəfalı qadınlar. / Qadınların IV Bakı konfransı /. - Bakı, 1972, 20 apr., s. 2.

Əzizbəyova. Yeni həyata doqru / Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin birinci qadınlar şöbə müdiri Viktoriya Nikolayevna Serlin haqqında/. - Şərq qadını, 1923, № 1, s.21-23.

Əzizbəyova P. «Biz yeni dünya qurarıq...»: Azərbaycan qadınlarının I qurultayının 60-illiyinə. // «Bakinskiy raboçiy», 1982, 8 fev., s. 3.

Fəal ictimai xadim. ««Bakinskiy raboçiy»» qəzetində, 1951, 31 yanvar, № 25, səh. 2. Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputatlığa namizəd İzzət Mahmudova haqda.

Xalqımızın gələcəyini düşünürüksə... / Bakı şəhər qadınlar şurasının Sədri Zərifə Salahova ilə müsahibə // Azərbaycan qadını. - 1990. -№ 7. s.6-7

Gəncədə qadınlar arasında iş. // «Bakinskiy raboçiy», 1923, 19 fev., s. 4.

Gəncəli S. Çadrasız işığa doğru. Azərbaycanda qadın hərəkatı tarixindən. // "Ədəbi Azərbaycan", 1968, № 7, s.137-141.

Gənçəli S. Sovet Azərbaycanın sabahı kimi: (Oçerk): / Qabağçıl qadın həkim Təhran Tahirova haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1983, № 4, s.10-11.

Gəncəli S. Yeni həyata doğru. - "Təşviqatçı", 1970, №7, səh. 13-14. Azərbaycanlı sovet qadınları haqda.

Gəncəli S. Yeni həyata doğru. /20-ci illərin Azərbaycan qadınları haqda/. - "Təşviqatçı", 1970, № 7, apr., s. 13-14.

"Güllü" xanıma məhəbbətlə": / Azərbaycan mədəniyyət fondunda keçirilən "Güllü xanım Əbilovanın xatirə günü və eyni adlı kitabın təqdimat mərasimi haqqında/. - Azərbaycan. - 1997. - 24 sent.

Hacı İsgəndər. «Azərbaycan qadını» jurnalının redaksiyasında görüş. (Jurnalın Azərbaycan qadınlarının II qurultayına həsr olunmuş son nömrələrinin təqdimatı). - «Vışka»,1999, 15 may, s. 6.

Hacıyeva F., Məhərrəmova F. Azərbaycanın xoşbəxt taleyi. Azərbaycan qadınlarının I qurultayının 50-illiyinə. - «Vışka»,1971, 7 fevr. s. 3.

Həmişə kommunizm uğrunda mübarizlərin ilk sıralarında! Azərbaycan qadınlarının IV qurultayının Respublikanın bütün qadınlarına müraciəti. // «Bakinskiy raboçiy», «Vışka», 1972, 18 iyun, s. 1.

Həmkarlar İttifaqlarında qadınlar arasında iş haqda. AHİŞ təlimatçısı yol. Zaktreqerin MK-nın qadın şurasına təqdim etdiyi hesabatdan. // «Bakinskiy raboçiy», 1922, 21 apr., s. 5.

Həsənova F. İşıqlı yol. Bu gün Bakıda Azərbaycan qadınlarının III qurultayı açılır. - «Vışka»,1967, 20 okt., s. 2.

Həsənova Ş. Azərbaycanlı qadının taleyi. (Azərbaycanlı qadının ictimai vəziyyəti). - «Böyük Oktyabrın bayrağı altında» kitabında. M., 1937, s. 322-325.

Həyatının mənası: / 13 №-li dayaq nöqtəsi qadın şurasının sədri, Oktyabr RDİŞ-in həddi-buluğa çatmamışların işi üzrə ictimai işçisi Fatma Süleymanova haqda /. - Bakı, 1982, 1 fevr., s. 3.

Hüseynova F. O yola boylan. / 20-ci illərin fəal komsomolçusu, (1920-ci ildə atası tərəfindən öldürülmüş Səriyyə Həlimova haqda). "Azərbaycan gəncləri", 1980, 8 mart, s. 2.

Xalqın şanlı qızları. Azərbaycan qadınlarının IV qurultayı. - «Bakinskiy raboçiy», «Vışka», 1972, 17 iyun, s. 2.

Xəlilzadə Flora. Doğra yaqıdı, aranda ağı: / Respublika Qadınların Milli Komitəsinin sədri Fatma xanım Abdullazadəninn rəhbərliyi il Azərbaycanın bir qrup ziyalısının Saatlı, Sabirabad, Biləsuvar və İmişli rayonlarında məksunlaşmış köçkünlərimiz göruşu haqqında. // Azərbaycan, 1995. - 24 may.

Xromov K. «250» tökmə maşınının operatoru. - İpəkçi-alim. Azərbaycan qadınlarının qurultayı ərəfəsində. // «Bakinskiy raboçiy», 1957, 27 mart, s. 2.

İlk sıralarda. / Azərbaycan qadınlarının III qurultayı haqda /. // «Bakinskiy raboçiy», «Vışka», 1967, 21 okt., s.1-2.

İlk sıralarda. - Bakıda qadınların konfransı. // «Bakinskiy raboçiy», 1972, 19 apr., s. 2.

İmanzadə S. Azərbaycanlı qadınının azad olunması - Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının nailiyyətlərindən biridir. Tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 1957, 20 səh.

İmanzadə S. Böyük dönüşün başlanğıcı. Azərbaycan qadınlarının I qurultayının 50-illiyinə. - Bakı, 1971, 8 fevr., s. 3.

İmanzadə S. Əziz rəfiqələr, Sizə Oktyabr salamı! Sabah Bakıda Azərbaycan qadınlarının III qurultayı açılır. - Bakı, 1967, 19 okt., s.1.

İnqilab qızları. Məcmuə RKP MK-nın işçi qadınlar şöbəsi tərəfindən tərtib edilmiş və nəşrə hazırlanmışdır. M., 1923, 162 s., (şəkilli).

İslam-zadə C. «Cəzbedici Xavər»: (ilk partiya işçisi Xavər Şabanova-Qarayeva haqda). // «Vışka», 1989, 7 dek., s. 3.

İsmayılova Y. Yaradıcı axtarış haqda. / Sosializm quruculuğunda azərbaycanlı qadınların rolu haqda /. - "Təşviqatçı", 1970, «B», № 15, s.18-21.

İşçi qadın. Bakıda işsizliklə mübarizə. // «Bakinskiy raboçiy», 1922, 22 avq. s. 4.

Karpenko C. Xalqın sədaqətli qızı (Bakı Şəhər Zəhməkeşlər Sovetinə deputatlığa namizəd). - «Bakinskiy raboçiy» qəzetində , 1951, 10 dek., № 263, s. 2.

Kensəli S. Sovet sədri: Lahıç qəsəbə qadınlar şurasının sədri Ruhi Ələsgərova haqqında/ // Azərbaycan qadını. - 1986. № 4. s.6-7

Kərimov A. Qadınlara qarşı feodal-bəy münasibətlərlə mübarizəni gücləndirirlər. (Azəb. SSR CM-nin 94 maddəsinə əlavənin məqsədyönlülüyü məsələsinə dair). // Sosialist məşğulluluğu, 1966, № 9, s. 45.

Kirov S.M. Şərq qadınlarının azad edilməsi və tərbiyələndirilməsi haqda. Beynəlxalq qadınlar gününə həsr olunmuş konfransda çıxış. // «Bakinskiy raboçiy», 1923, 12 mart, s. 5.

Kommunizm qurucularının vahid sırasında. Azərbaycan qadınlarının III qurultayı. // «Bakinskiy raboçiy», 1967, 24 okt., s. 2.

Kommunizmin fəal qurucuları. Azərbaycan qadınlarının IV qurultayı açıldı. // «Bakinskiy raboçiy», 1972, 16 iyun, s. 1.

Kozlova Q. Qəhrəmanlardan biri - azərbaycanlı qadındır. /Elmira Süleymanova qadın hüquqları uğrunda hərəkatın qəhrəmanı kimi tanınmışdır/. /. // «Bakinskiy raboçiy», 1998, 16 sent., s. 4.

Kuptsova N. Azərbaycanın üç qadınının həyat və taleyində xoşbəxtlik. - «Bakinskiy raboçiy», 1980, 8 mart, səh. 2. Naxçıvan MSSR-i Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri S.A. Əliyeva, fərdi təqaüdçü Q.A. Baqarova və sağıcı N.X. Abbasova haqda.

Kuptsova N. Yüzillikllərə bərabər yol. Azərbaycan qadınlarının parlaq talelərindən. // «Bakinskiy raboçiy», 1977, 8 mart, s. 2.

Qadın klub-kommunaları haqda. / Şərqin zəhmətkeş qadınlarının təşkil edilməsinin ən səmərəli formaları haqda /. «Bakinskiy raboçiy», 1922, 23 iyun, s. 5.

Qadınlar arasında iş və bizim qəzet. (Qəzetimizin səhifələrində qadınlar arasında siyasi işin müntəzəm surətdə işıqlandırılmasının vacibliyi haqda). // «Bakinskiy raboçiy», 1923, 6 noyabr, s. 4.

Qadınların Respublika forumu. - "Azərbaycan gəncləri", 1967, 22 okt., s. 2.

Qanelina T. İnqilabın ruhu / Bayramova Ceyran /. // «Bakinskiy raboçiy», 1976, 23 may, s. 2.

Qarabağın şanlı qızları. - "Selskaya jizn", 1969, 30 apr., s. 2.

Qarabağlı Z. Şərq qadınlarının qurultayı. / Birinci / - «Vışka», 1980, 1 mart, s. 3.

Qasımova D. Qadınları rəhbər vəzifələrə cəsarətlə irəli çəkmək (Azərb. SSR). // «Bakinskiy raboçiy», 1957, 28 mart, s. 2.

Qasımova T. Əsas xətt. / «Bolşevik» zavodu zavod komitəsinin sədri Firuzə İbrahimova haqda). - "Trud", 1975, 31 dek., s. 2..

Qayıbova G. N. Müharibədən sonrakı dövrdə (1946-1970-ci illər) Azərb. SSR-də elmin inkişafında qadınların rolu. Tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. 07.00.02. Bakı, 1974, səh. 21. (V.İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji institutu).

Qədirova E. H. Kommunizm quruculuğu dövründə (1959-1965-ci illər) Azərbaycan SSR sənayesinin inkişafında qadınların rolu. Tarix elmləri namizədi elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 1969, səh.32. (Azərb. SSR EA, Tarix institutu).

Qoşkova K. Müsəlman qadın Sovet hakimiyyəti dövründə. // «Bakinskiy raboçiy», 1923, 7 noyabr.

Quliyeva B. Ölkənin sahibələri. / 30-cu illərdə Azərbaycanda qadın hərəkatı haqda). // «Bakinskiy raboçiy», 1984, 12 iyul, s. 3.

Quliyeva M. Ateizm və sosial aktivlik. - "Təşviqatçı", 1982, №11, səh. 37-40. Azərbaycanda qadınların vəziyyəti haqda.

Qurultay nümayəndəsinin sözü (qadınların II Respublika qurultayının). - "Azərbaycan gəncləri", 1957, 27 mart, s. 2.

Lazareva İ. Mühüm hadisə: (Azərbaycan qadınları I qurultayı nümayəndələrinin təəssüratları). // «Vışka», 1998, 25 sent., s. 2.

Manayev K.İ. V.İ.Lenin qadınların əsarətdən azad edilməsi və onlara kişilərlə bərabər hüquq verilməsi haqda.1965, s. 3-16.

Mehdiyeva N. «Çox xoşbəxt olmaq istəyirəm» / Hacıbəyov adına kolxozun komsomolçu-gənclər briqadasının briqadiri, ÜLKGİ MK və Azərbaycan LKGİ MK-nın üzvü ilə söhbət /. Kitabda sovet qadınları ilə 100 müsahibə vardır. M., 1975, s. 105-106.

Məhərrəmov Q. Xalqın sədaqətli qızı. «Azərbaycan gəncləri» qəzetində, 1951, 14 mart, № 19, səh. 2. Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputatlığa namizəd Mənsurə Abdullayeva haqda.

Məhərrəmova F. Kommunizmin fəal qurucuları. / Azərbaycan qadınları haqda. Qadınların IV qurultayına /. - "Təşviqatçı", «B», 1972, № 9, s. 24-25.

Məhərrəmova F. Qadın hərəkatının lideri: Ayna Sultanovanın anadan olmasının 80-illiyinə // «Bakinskiy raboçiy», 1989, 20 dek., s. 3.

Məlik-Yeganova S. İşığa doğru yol. / 20-ci illərdə Ağdam rayonunda azərbaycanlı qadınların işi haqda /. - «Vışka», 1980, 19 avq., s. 4.

Məmmədov K. Adlı-sanlı sağıcı. Azərbaycan qadınlarının qurultayına. // «Bakinskiy raboçiy», 1957, 26 mart, s. 2.

Məmmədova S. Onun taleyi. Azərbaycan qadınlarının qurultayı qarşısında. - "Azərbaycan gəncləri", 1957, 22 mart, s. 3.

Miroşniçenko M. Poluxin küçəsi, qadın klubu. / 20-30-cu illərdə Əli Bayramov adına klubun fəaliyyəti haqda). - "Azərbaycan gəncləri", 1983, 6 avq., s. 4.

Musabəyova U. İnqilab bizə hər şey verdi. /Azərbaycan qadınlarının III qurultayında çıxış./ - «Vışka», 1967, 20 okt., s. 2

Musayeva T. Zaqafqaziya qadınlarının I qurultayının 60-illiyinə işıqlı yol. // «Bakinskiy raboçiy», 1982, 26 may, s. 2.

Mustafayev İ.D. Azərbaycan qadınlarının qurultayı. İ.D. Mustafayevin nitqi. Azərbaycan KP MK-nın Birinci katibi. // «Bakinskiy raboçiy», 1957, 6 apr., s. 3.

Mustafayeva S. Böyük həyat. Azərbaycan qadınlarının qurultayı ərəfəsində. // «Bakinskiy raboçiy», 1957, 25 mart, s. 3.

Mürsaliyev Q. Qabağçıl kənd Soveti / Kürdəmir rayonundakı Karrar kənd Sovətinın sədri Sosialist əmri Qəhramanı G. Oruçova yoldaş haqqında/. 1964, 15 noyabr.

Müsəlman qadınlar arasında iş. // «Bakinskiy raboçiy», 1922, 24 mart, s. 3.

Müstəqil Azərbaycan qadınlarının I qurultayı. // «Bakinskiy raboçiy», 1922, 12 may, s. 3.

Müstəqil Azərbaycan qadınlarının I qurultayı. // «Bakinskiy raboçiy», 1998, 16 sent., s. 2; 17 sent. - s. 1.

Mütəllibov T. "Göylər üçun darıxıram..." / Azərbaycanın ilk təyyarəçi qadını Leyla Məmmədova haqqında/. - Azərbaycan gəncləri, 1984. - 18 fevr.

Namazova S. Zaqafqaziya zəhmətkeş qadınlarının birinci forumu. / 1922-ci ilin mayında Bakıda Zaqafqaziya zəhmətkeş qadınlarının I qurultayı açıldı/. Bakı, 1972, 14 iyun, s. 2.

Novruzova L. Sovet Azərbaycanı qadını - kommunizmin fəal qurucusudur. (Azərbaycan qadınlarının qurultayı qarşısında) - «Vışka», 1957, 28 mart, s. 2.

Oxotina L. İnsan gözəlliyi. (Sovet İttifaqı qəhrəmanı A.Q.İbrahimovun həyat yoldaşı A.S.Hüseyn-zadənin tərcümeyi-halı haqda). // «Bakinskiy raboçiy», 1956, 26 okt.

Oktyabr mənim taleyimdə. /Qadınlar «Bakı» və «Baku» axşam qəzetlərinin redaksiyasında dəyirmi masa arxasında/. - Bakı, 1977, 7 mart, s. 2.

Oktyabra həyəcanlı raport. / Azərbaycan qadınlarının III qurultayında /.

Parlaq tale. (Azərbaycan qadınları haqda. Məqalə və qeydlər). M.Süleymanova. Qarabağın şanlı qızları. - Z.Məmmədova. Bizim gələcəyimiz - bizim ümidimizdir. - N.Boroznova. Mahnılarda yaşayan qadınlar və b. "Selskaya jizn", 1969, 30 aprel (növbəli zonal səhifə).

Respublikanın tanınmış qadınları (Azərb. SSR). // «Bakinskiy raboçiy», 1957, 28 mart, s. 2.

Rəcəbli T., Yasamən M. Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputatlığa namizəd Yasəmən Məmmədova haqda. // «Bakinskiy raboçiy», 1951, 7 fev., № 31, s. 2.

Rəhliyeva M., Seyidməmmədova Z. «Köləlik çadrası altından - Qızıl bayraq altına». 50 il əvvəl, 1921-ci il fevralın 8-də Azərbaycan qadınlarının I qurultayı açıldı. // «Bakinskiy raboçiy», 1971, 7 avq., s. 2.

Rzaeva A.A. «İnsan - öz səadətinin yaradıcısıdır». / «Lenin neftin» mədənlərin tədqiqi üzrə operatoru, Azərb. SSR Ali Sovetinin deputatı ilə söhbət. S.Oqanyan tərəfindən qələmə alınmışdır /. Kitabda sovet qadınları ilə 100 müsahibə vardır. - M., 1975, s. 42-43.

Rzaeva T.N. Ölkənin qayğıları ilə yaşamaq. Qadınların Ümumittifaq konfransı nümayəndəsinin çıxışı. // «Bakinskiy raboçiy», «Vışka», 1987, 1 fev., s. 3.

Semaşkina Y. Lenin adına kombinatda. Azərbaycan qadınlarının qurultayına. - «Bakinskiy raboçiy», 1957, 24 mart, s. 2.

Sergeyeva L. «İsmətin» qonaqları. («İsmət» yeni qadın klubunun açılışı haqda). - Bakı, 1983, 6 okt., s. 3.

Seyidrza qızı R. Qadın və siyasət. Bakı, 1999, "İnam", 49 s.

Seyidrza qızı R. Qadın hüquqları. Bakı, 1999, "İnam", 29 s.

Səadət sarayında gecə / inqilab, əmək və qadın hərəkatı veteranları ilə görüş haqda /. Bakı, 1975, 28 iyun, s. 1.

Siz, xalqamızın fəxrisinis. (Bahar Talıbova, Məleykə Quliyeva, Ağabaçı Rzayeva, Xədicə Əliyeva, Maral Sadıqova və Şamama Mövsumova haqqında). - Azərbaycan qadını, 1961, № 11, s.9-11.

Sovet Azərbaycanının şanlı qızları. Respublika gənc qadınlarının III qurultayına. (Baş məqalə). // «Bakinskiy raboçiy», 10 okt., 1947.

Sultanova A. Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədr müavini A.İ.Sultanovanın məruzəsi (Azərbaycan qadınlarının II qurultayında). // «Bakinskiy raboçiy», 1957, 29 mart, s.1-2.

Sultanova A. Azərbaycanlı qadının səadəti. Bakı, Azərneşr, 1970, 151 s., (şəkilli). (Azərb. SSR və Azərbaycan KP-nin 50-illiyinə).

Sultanova A. Qadınlar arasında iş. Yol. Sultanovanın məruzəsi. // «Bakinskiy raboçiy», 1924, 23 noyabr, № 266, s. 4.

Sultanova A. Partiya türk qadınına nə verdi. / AKP-nin 5-illiyinə // «Bakinskiy raboçiy», 1925, 6 apr., s. 3.

Sultanova A. Respublika iqtisadiyyatı və mədəniyyətinin inkişafında Azərbaycan qadınının rolu (Azərbaycan qadınlarının II qurultayında məruzə). Bakı, 1957.

Sultanova A. Sovet Azərbaycanının xoşbəxt qadınları (Azərbaycanlı qadının istismardan azad olunması və onun sosializm quruculuğuna cəlb olunmasında Azərbaycan KP-nin mübarizə tarixindən). Bakı, Azərneşr, 1964, 135 s., (şəkilli).

Sultanova A. Vətənin sədaqətli qızları / Azərbaycan qadınlarının IV qurultayının açılışı ilə əlaqədar Azərbaycan KP MK yanında Respublika Qadınlar Şurası sədrinin cavabları. // «Bakinskiy raboçiy», 1972, 15 iyun, s.1.

Sultanova H. Azadlıq və xoşbəxtlik çarçısı: Xavər Şabanova-Qarayevanın anadan olmasının 80 illiyi münasibətilə baçısı Ruqiyyə Əzimzadənin xatirələri/. - Kommunist, 1974, 13 iyul.

Sultanova H. İlk redaktor / "Şərq qadını" jurnalının ilk redaktoru Ayna Sultanova haqqında/. - Azərbaycan qadını, 1974, № 3, s.12-13.

Sultanova S. Qadın kadrlarını cəsarətlə irəli çəkmək. - «Bakinskiy raboçiy», 1972, 11 apr. s. 3.

Şeqolev İ. İnsanın taleyi. / Ceyran xanım Mirqasımova haqda /. Oçerk. - "Azərbaycan gəncləri", 1976, 22 iyun, s. 3.

Şəhbabaqızı B. Qadın problemlərinə həsr olunmuş görüş (Pekində keçirilicək növbəti Ümundünya Qadınlarının IV konfransına hazırlığla əlağədar Yasamal rayonun ziyalı qadınları ilə Azərbaycan Milli Qadınlar Komitəsinin sədri Fatma Abdullazadə ilə görüşü. / Azərbaycan. - 1994. - 19 noyabr

Şıkova K. Bakıda fəhlə qadın hərəkatının oçerkləri. // «Bakinskiy raboçiy», 1923, 3 mart, № 53, s. 5.

Şıkova K. Qadınlar arasında iş. AKP MK-nın Plenumunda məruzə. // «Bakinskiy raboçiy», 1925, 9 mart, s. 4.

Şıkova K. Qadınlar arasında işin beşilliyi. / Fəhlə və kəndli qadınların I Ümumrusiya qurultayı. // «Bakinskiy raboçiy», 1923, 20 noyabr, s. 3.

Şıkova K. Müsəlman qadın Sovet hakimiyyəti dövründə. // «Bakinskiy raboçiy», 1923, 6 noyabr, № 251, s. 9.

Şıkova K. Oktyabr inqilabı və qadın. // «Bakinskiy raboçiy», 1924, 7 noyabr.

Şükürova Z. Sovet Azərbaycanı qadınları. Bakı, Azərneşr, 1963, 23 s.

Taranova B. Dövlət adamı. /Respublikanın idarəçilik orqanlarına seçilmiş qadınlar haqda/. - "Azərbaycan gəncləri", 1974, 8 mart, s. 3.

Təhmasib C. Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra azərbaycanlı qadının mənəvi simasında yeni cizgilərin formalaşması məsələsinə dair. Pedaqoji elmlər namizədi (Psixologiya üzrə) elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyanın avtoreferatı. Bakı, 1966, səh. 28. (V.İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu).

Tumanova N. İşin uğuru adamlara diqqətdən asılıdır. Azərbaycan qadınlarının II qurultayı qarşısında. // «Bakinskiy raboçiy», 1957, 14 mart, s. 2.

Vəlixanlı O., Əliyev A. Böyük həyat haqda - zəhmətkeş ana: /Qadınların V şəhər konfransı/. Bakı, 1985, 4 iyun, s. 2.

Vəliyev S. İşıqlı yol. / Sara Aşurbəyli, tarix elmləri doktoru, rəssam /. Sənədli hekayə. Azərbaycan dilindən tərcümə M.Pleskaçevskinindir. // «Bakinskiy raboçiy», 1976, 9 yan., s. 4.

Vətənin şərəfi naminə yeni uğurlara! Azərbaycan qadınları III qurultayının Respublikanın bütün qadınlarına müraciəti. // «Bakinskiy raboçiy», 1967, 25 okt. s.1-2.

Volin Y. Gülnar çadrasını çıxarır /Azər. SSR-i/. - Allahsız dəzgah arxasında. 1929, № 13, s.14-15.

Yolçiyeva M. Şərqdə yolgöstərən ulduz: mayın 20-də Azərbaycanda Əli Bayramov adına ilk qadın klubunun açılışının 60-illiyi tamam olur. - Bakı, 1980, 19 may, s. 3.

Yüksək fəallıq. /Naxçıvan və Kirovabadda qadınların konfransı/. «Bakinskiy raboçiy», 1972, 23 apr., s. 2.

Zaqafqaziya zəhmətkeş qadınlarının qurultayı. /Müsəlman qadınları qurultayda/. - «Bakinskiy raboçiy», 1922, 23 iyun, s. 5.

Zaqafqaziya zəhmətkeş qadınlarının qurultayı /2-ci gün/. // «Bakinskiy raboçiy», 1922, 30 may, s. 2.

Zülfüqarov A. Azərbaycanın gənc qadınlarının II qurultayı. // «Bakinskiy raboçiy», 1939, 12 yan., s. 2.

 

2.3.3.6. Qadın hüquqları

 

Bayramov F.A. Qadın bərabərliyinin cinayət-hüquq mühafizəsi: hüquq elmləri nam. dissertasiyası, avtoreferat (12.00.08) - M., 1989, 24 s.

Eyyubov İ. Sosialist ailəsi. / Qadınlar və Sovet Azərbaycanında ailənin inkişafı haqda /. - "Təşviqatçı", 1974, № 20, s. 26-29.

Fətəliyev M. Zəhmətkeş qadın haqda qayğı. / Azərbaycan qadınının əməyinin mühafizəsi haqda /. "Vışka",1975, 12 avq., s. 3.

İnsan hüquqları və qaçqınlar. Bakı, 1999, "İnam",32 s.

 

2.3.3.7. Qadınlar və sülh quruculuğu

 

Azərbaycan qadınlarının sözü. / Ümumdünya müsabiqəsi və qadınların Beynəlxalq demokratik federasiyasının VI müsabiqəsinin nəticələri haqda /. // «Bakinskiy raboçiy», 1969, 31 iyul, s. 1.

Dostluq missiyası ilə. / Sovet qadınları nümayəndəliyi tərkibində Azərbaycan qadınlarının Fransaya səfəri /. // «Bakinskiy raboçiy», «Vışka», 1970, 24 iyun, s. 4.

Moskvada keçirilən Beynəlxalq demokratik qadınlar federasiyası Şurası sessiyasının nəticələrinə həsr olunmuş Ümumbakı qadın aktivinin (25/01/50) iclası. - «Vışka», 28 yan., № 20, 1950, s. 2.

Musabəyova Umnisə. Amerikalılara qonaq. (ABŞ-a səyahət haqda qeydlər). Bakı, 1962, 56 s., (şəkilli).

Türk qəzeti Azərbaycan qadınları haqda. // «Bakinskiy raboçiy», 1988, 16 mart, s. 3.

 

2.3.5.8. Qadın və iqtisadiyyat

 

Azərbaycan SSR-də qadınlar. Statistik məcmuə. Bakı, «Statistika», 1992, 100 səh. (Azərb. SSR-i Nazirlər Soveti yanında MSİ).

Bağırova B. Sülh məşəli. // «Bakinskiy raboçiy», 1951, 1 yanvar, № 1, səh. 2. Bəsti Bağırovanın, sülh tərəfdarlarının 2-ci Ümumdünya konqresinə səfəri haqda danışdıqları.

Baxşıyev E. Mədəndə onlarla fəxr edirlər. - «Vışka», 1951, 8 mart, № 47, s. 3.

Boroznova N. Mahnılarda yaşayan qadınlar. / Sürəyya Kərimova və Tamam Əliyeva - pambıqçılar /. "Selskaya jizn", 1969, 30 apr., s. 2.

İlyina V. Təyyarəçi qadın? Normaldır! (Azərbaycan Respublikası aviaşirkətinin ikinci pilotu İzgina Bağırova haqda). // "Günay", 1997, 18 yan., № 7, s. 4.

Kilin V. Məryəm Məmmədova (quyuların yeraltı təmiri ustası - Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputatlığa namizəd). - «Vışka», 1951, № 25, s. 2.

Qasımova T. Əsas xətt. / «Bolşevik» zavodunun zavod komitəsinin sədri Firuzə İbrahimova haqda /. - "Trud", 1975, 31 dek., s. 2.

Neftçi-qadın Məryəm Məmmədova haqda, neftçilərin namizədi. «Bakinskiy raboçiy» qəzetində, 1951, 31 yanvar, № 25, səh. 2. Azərbaycan SSR Ali Sovetinə deputatlığa namizəd Məryəm Əbdül Ağa qızı Məmmədova haqda.

Semyonov M. İlk neftçi-qadın. // Bakı, 1968, 3 apr., s. 3.

Zəhmətkeş qadın səhifəsi. // "Kommunist", 1921, 15 sent., s. 2.[1] əlifba sırasında verilib

[2] Azərbaycan və rus dillərində genderə dair qəzet məqalələri www.gender.az.org saytında PDF formatında 500 mqb-dan artıq həcmdə təqdim edilmişdir

SAYTIN YENİLİKLƏRİ

AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Gender proqnozlaşdırılması" interaktiv treninqin materialları ilə burada tanış olmaq olar.

AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Vətəndaş cəmiyyətinin informasiya-ekoloji resursları" interaktiv treninq materialları ilə burada tanış olmaq olar.
GENDER TƏHSİLİ RESURSLARININ KATALOQU

Kataloq bu fəaliyyətin əsas istiqamətlərini əks etdirir və alınmış nəticələrlə tanış edir: işlənib-hazırlanmış tədris proqramları və vəsaitlər, nəşr edilmiş kitablar, keçirilmiş məktəblər və seminarlar, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi, milli gender portalının yaradılması, virtual resursların təqdim edilməsi, kitabxana resurslarının formalaşdırılması.
QƏRB UNİVERSİTETİ YANINDA GENDER ARAŞDIRMALARI MƏRKƏZİ

Qərb Universiteti yanında Gender Araşdırmaları Mərkəzi 2000-ci ilin iyun ayında yaradılmışdır.

Mərkəzin missiyası:
# Azərbaycan cəmiyyəti üçün yeni olan sosial həyatın analizinə gender yanaşmasının inkişafı və yayılması; # Elmi tədqiqatlara və təhsil proqramlarına gender yanaşmasının inteqrasiyası.

Gender Tədqiqatları Mərkəzinin fəaliyyəti
aşağıdakı əsas istiqamətlərdə həyata keçirilir: - Qadın və gender tədqiqatlarının keçirilməsi; - Gender nəzəriyyəsinin sosial və humanitar elmlərə inteqrasiyası; - Elmi və ictimai əlaqələrin inkişafı; - Konfrans, seminar və simpoziumların keçirilməsi və onlarda iştirak; - Təhsilə yardım edən və elmi-maarifçilik fəaliyyəti; - Gender Tədqiqatları Mərkəzinin nəşrləri.
"GENDER VƏ İNSAN HÜQUQLARI"

Bölmə "Gender inkişafda" PROON layihəsi çərçivəsində yaradılmış eimi-tədqiqat birliyinin fəaliyyətini açıqlayır.
ŞİFAHİ TARİXÇƏLƏR

Bölmədə XX əsrdə Azərbaycanın siyasi və mədəni həyatının ən mühüm hadisələri haqda qadınların xatirələri təqdim edilmişdir.

Azərbaycanda qadın hərəkatı haqda şifahi tarixçələr
     Sayt A??q C?miyy?t ?nstitutu - Yard?m Fondu t?r?find?n haz?rlan?b