Home page
Send mail
Forward
BackQLOSSARİ

Təqdim edilmiş qlossaridə gender nəzəriyyəsi və feminizmin əsas anlayışları vardır. Daha əsaslı anlayışlar üçün Qadın terminologiyaları Tezaurusuna müraciət etməyi məsləhət görürük.
"ÇAYNİKLƏR" ÜÇÜN GENDER

"Çayniklər üçün gender" kursu 2006-cı ildə Henrix Byol adına Fond tərəfindən buraxılmış eyni adlı kitabın materialları əsasında yaradılmışdır.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
RESPUBLİKA GENDER TƏHSİLİ ŞƏBƏKƏSİ

Təhsil sistemi cəmiyyətləri formalaşdırır və onlara xidmət edən cəmiyyətlər tərəfindən formalaşır. Bu, təhsilin bütün səviyyələrinə münasibətdə baş verir, məktəbəqədər proqramlardan başlamış, ali məktəbi qurtardıqdan sonra ən inkişaf etmiş təkmilləşmə səviyyələrinə qədər. QŞP Azərbaycanda gender bərabərliyinə nail olmaq üçün çoxillik və hərtərəfli layihəni yerinə yetirən ilk və yeganə donor təşkilatı idi.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
    İSLAM ÖLKƏLƏRDƏ GENDER TƏHSİLİ

“HİCAB MƏNİM ÜÇÜN AZADLIQ SİMVOLUDUR”


2009012107_120_01İspan əsilli müsəlman xanım, Səlimə Abdussəlam hicab barəsində bunları dedi: "Hicab mənim üçün azadlıq simvoludur" ətraflı... 2009/02/24

QADINLARDA DEPRESSİYA: SƏBƏBLƏRİ VƏ FƏSADLARI


2009012103_120Qadın psixologiyasına dair aparılan araşdırmalar həmişə öz aktuallığı ilə fərqlənmişdir
ətraflı... 2009/02/03

ƏR-ARVAD MÜBAHİSƏLƏRİ BARƏSİNDƏ BİR-NEÇƏ SÖZ


2009012104_120Hər bir evdə ər-arvad arasında problemlər mütləq və mütləq olmalıdır
ətraflı... 2009/01/29

QADIN İŞLƏMƏLİDİRMİ?


Qadının işləməsi və ya işləməməsi məsələsi yalnız müsəlmanların müzakirə obyektinə daxil olan bir məsələ deyil
ətraflı... 2009/01/28

HOLLANDİYANIN “HALAL QIZLARI”


2009012105_120Apardıqları teleşou ilə Hollandiyada televiziya ulduzuna çevrilən üç müsəlman gənc qız bu layihə ilə ölkədə İslam haqqında formalaşan yanlış qənaətləri aradan qaldırmağa və İslamın əsl mahiyyətini göstərməyə müvəffəq olublar
ətraflı... 2009/01/26

İSLAMDA CİNSİ ƏXLAQ – QADIN VƏ CİNSƏLİK


2009012106_120İslam insan şəxsiyyətinin ucaldılmasını istər
ətraflı... 2009/01/23

“TARİXİN AXARINI DƏYİŞƏN QADINLAR”: HARRİYET BİÇER STOVE - KÖLƏLİYİN ƏSASLARINI SARSIDAN QADIN


"Qələmlə qılıncın qazandığı qələbədən daha böyük zəfərlərə nail olmaq olar". Harriyet Biçer Stove
ətraflı... 2008/11/15

Respublika gender təhsili Şəbəkəsi: orta məktəbdən ali məktəbdən sonrakı təhsilə qədər gender bərabərliyi


Təhsil sistemi cəmiyyətləri formalaşdırır və onlara xidmət edən cəmiyyətlər tərəfindən formalaşır. Bu, təhsilin bütün səviyyələrinə münasibətdə baş verir, məktəbəqədər proqramlardan başlamış, ali məktəbi qurtardıqdan sonra ən inkişaf etmiş təkmilləşmə səviyyələrinə qədər. QŞP Azərbaycanda gender bərabərliyinə nail olmaq üçün çoxillik və hərtərəfli layihəni yerinə yetirən ilk və yeganə donor təşkilatı idi.
ətraflı... 2007/12/18

“Qərb ayaqqabısına sığmayan ayaqları nə üçün kəsməli?”: SSRİ-nin keçmiş qeyri-avropa müstəmləkələri və müasir müstəmləkə gender sistemi.


Dünya miqyasında anlayış və qarşılıqlı təsirin inkişafı üçün, SSRİ-nin keçmiş qeyri-avropa müstəmləkələri hər şeydən əvvəl özlərinin şəxsi şüurlarının azad olunmasına möhtacdırlar. İkincisi, sadəcə qərb (və ya Rusiya) klonu olmayan və sovet dövlət feminizminin təkrarı olmayan feminizm lazımdır.
ətraflı... 2007/11/16


Arxiv   

    BOLON SİSTEMİNDƏ GENDER TƏHSİLİ

Bolonya sisteminin məqsədi nədədir?


Lakin kim demişdir ki, Bolonya sistemi irəliyə addımdır. Bu, daha doğrusu, kənara, və hətta bilmərrə geriyə addımdır. Ola bilsin ki, o, Qərbi Avropa üçün proqressivdir, lakin bizdə o, əvvəlki islahatlar tərəfindən axırına çıxarılmayan universal təhsilin qalıqlarını da məhv edir. Təhsilin tamlığı burada hətta ayrıca tədris kursu səviyyəsində təxmin edilmir. Artıq sözügedən ECTS təxmin edir ki, imtahanlar faktiki olaraq ləğv edilir, onların yerinə isə tələbə semestr ərzində müəyyən miqdarda ball toplamalıdır. Hər mövzu üzrə ayrılıqda, test və yoxlama işi şəklində tədricən imtahan verməlidir.
ətraflı... 2007/12/18

Təhsilin Bolonya sistemi baha başa gəlir?


Təhsil sferası, Bolonya prosesinə daxil olması ilə əlaqədar mühüm dəyişikliklərə məruz qalır. Tələbələrin çoxu, ənənəvi slavyan sistemindən köklü surətdə fərqlənən yeni təlim sistemini çətinliklə qəbul edirlər. Bolonya sistemi üzrə tələbələrin vaxtının çoxunu fərdi təlim aparacaq, mühazirələrin və auditoriya işlərinin miqdarı isə azalacaq. Müəllim, müəllim və rəhbər rolunda deyil, təlim prosesində assistent rolunda çıxış edəcək. Avropa təhsilində müasir tələbələr informasiya texnologiyalarına böyük rol ayırırlar.
ətraflı... 2007/12/18


Arxiv   

    NƏŞR YENİLİKLƏRİ

Almatının orta təbəqəsi: həyat səviyyəsi, gender fərqləri, identiklik


/S.M.Şakirovanın redaktəsi altında. Almatı: Gender tədqiqatları mərkəzi. 2007. 200 səh./

 

  Məcmuə, orta təbəqənin həyat üslubu, gəlirləri, istehlakı, yığımları, şəhər əhlinin sosial halı, orta təbəqəyə mənsubluğun subyektiv qiymətləndirilməsi, yoxsulluq və zənginliyin qiymətləndirilməsi, şəhər mühitinin komfortluluğunun qiymətləndirilməsi kimi fenomenlərin misalında Almatı şəhərinin orta təbəqəsinin keyfiyyət və miqdar əlamətlərinin təsvirinə həsr edilmişdir.
ətraflı... 2007/11/16

Oktyabr ayında qadınlar üçün yeni dini jurnal işıq üzü görəcək


"Qolubuşka" mədəni-maarif mərkəzi parlaq qadın jurnalı buraxmağı planlaşdırır. Jurnalın ilk nömrəsi təxminən oktyabrın 5-də çıxacaq - bu nüsxə hədiyyəlik olacaq.

Nəşr gənc fəal qızlara istiqamətləndirilmişdir. "Qolubuşka" jurnalının baş redaktoru K.Xaydarova IslamNews İA-ya verdiyi müsahibədə demişdir: "Biz "Qolubuşka" jurnalını dini jurnal kimi mövqe tutmasını istəmirik, lakin onu tam dünyəvi də adlandırmaq olmaz. O, fəal, işgüzar, təmiz həyat tərzi keçirən gənc qızlara istiqamətləndirilmişdir".

ətraflı... 2007/11/16

Gender təhsili resurslarının katalogu


QŞP-nin bütün fəaliyyətini əhatə etmək iddiasında olmayaraq, biz qeyd etmək istəyirik ki, «Açıq Cəmiyyət» İnstitutunun Qadın Şəbəkə Proqramı Azərbaycanda gender təhsili üzrə uzun müddətli və çoxprofilli layihə başlayan ilk donor təşkilatı idi. Kataloq bu fəaliyyətin əsas istiqamətlərini əks etdirir və alınmış nəticələrlə tanış edir: işlənib-hazırlanmış tədris proqramları və vəsaitləri, nəşr olunmuş kitablar, keçirilmiş məktəb və seminarlar, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi, milli gender portalının yaradılması, virtual resursların təqdim edilməsi, kitabxana resurslarının formalaşdırılması - bütün bunlar, təhsil sahəsində gender biliklərinin institutlaşdırılmasının mühüm mərhələləri oldu.
ətraflı... 2007/11/01


Arxiv   

SAYTIN YENİLİKLƏRİ

AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Gender proqnozlaşdırılması" interaktiv treninqin materialları ilə burada tanış olmaq olar.

AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Vətəndaş cəmiyyətinin informasiya-ekoloji resursları" interaktiv treninq materialları ilə burada tanış olmaq olar.
GENDER TƏHSİLİ RESURSLARININ KATALOQU

Kataloq bu fəaliyyətin əsas istiqamətlərini əks etdirir və alınmış nəticələrlə tanış edir: işlənib-hazırlanmış tədris proqramları və vəsaitlər, nəşr edilmiş kitablar, keçirilmiş məktəblər və seminarlar, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi, milli gender portalının yaradılması, virtual resursların təqdim edilməsi, kitabxana resurslarının formalaşdırılması.
QƏRB UNİVERSİTETİ YANINDA GENDER ARAŞDIRMALARI MƏRKƏZİ

Qərb Universiteti yanında Gender Araşdırmaları Mərkəzi 2000-ci ilin iyun ayında yaradılmışdır.

Mərkəzin missiyası:
# Azərbaycan cəmiyyəti üçün yeni olan sosial həyatın analizinə gender yanaşmasının inkişafı və yayılması; # Elmi tədqiqatlara və təhsil proqramlarına gender yanaşmasının inteqrasiyası.

Gender Tədqiqatları Mərkəzinin fəaliyyəti
aşağıdakı əsas istiqamətlərdə həyata keçirilir: - Qadın və gender tədqiqatlarının keçirilməsi; - Gender nəzəriyyəsinin sosial və humanitar elmlərə inteqrasiyası; - Elmi və ictimai əlaqələrin inkişafı; - Konfrans, seminar və simpoziumların keçirilməsi və onlarda iştirak; - Təhsilə yardım edən və elmi-maarifçilik fəaliyyəti; - Gender Tədqiqatları Mərkəzinin nəşrləri.
"GENDER VƏ İNSAN HÜQUQLARI"

Bölmə "Gender inkişafda" PROON layihəsi çərçivəsində yaradılmış eimi-tədqiqat birliyinin fəaliyyətini açıqlayır.
ŞİFAHİ TARİXÇƏLƏR

Bölmədə XX əsrdə Azərbaycanın siyasi və mədəni həyatının ən mühüm hadisələri haqda qadınların xatirələri təqdim edilmişdir.

Azərbaycanda qadın hərəkatı haqda şifahi tarixçələr
     Sayt A??q C?miyy?t ?nstitutu - Yard?m Fondu t?r?find?n haz?rlan?b