Home page
Send mail
Forward
BackQLOSSARİ

Təqdim edilmiş qlossaridə gender nəzəriyyəsi və feminizmin əsas anlayışları vardır. Daha əsaslı anlayışlar üçün Qadın terminologiyaları Tezaurusuna müraciət etməyi məsləhət görürük.
"ÇAYNİKLƏR" ÜÇÜN GENDER

"Çayniklər üçün gender" kursu 2006-cı ildə Henrix Byol adına Fond tərəfindən buraxılmış eyni adlı kitabın materialları əsasında yaradılmışdır.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
RESPUBLİKA GENDER TƏHSİLİ ŞƏBƏKƏSİ

Təhsil sistemi cəmiyyətləri formalaşdırır və onlara xidmət edən cəmiyyətlər tərəfindən formalaşır. Bu, təhsilin bütün səviyyələrinə münasibətdə baş verir, məktəbəqədər proqramlardan başlamış, ali məktəbi qurtardıqdan sonra ən inkişaf etmiş təkmilləşmə səviyyələrinə qədər. QŞP Azərbaycanda gender bərabərliyinə nail olmaq üçün çoxillik və hərtərəfli layihəni yerinə yetirən ilk və yeganə donor təşkilatı idi.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
Bolonya sisteminin məqsədi nədədir?


Lakin kim demişdir ki, Bolonya sistemi irəliyə addımdır. Bu, daha doğrusu, kənara, və hətta bilmərrə geriyə addımdır. Ola bilsin ki, o, Qərbi Avropa üçün proqressivdir, lakin bizdə o, əvvəlki islahatlar tərəfindən axırına çıxarılmayan universal təhsilin qalıqlarını da məhv edir. Təhsilin tamlığı burada hətta ayrıca tədris kursu səviyyəsində təxmin edilmir. Artıq sözügedən ECTS təxmin edir ki, imtahanlar faktiki olaraq ləğv edilir, onların yerinə isə tələbə semestr ərzində müəyyən miqdarda ball toplamalıdır. Hər mövzu üzrə ayrılıqda, test və yoxlama işi şəklində tədricən imtahan verməlidir.

Burada ehtimal ancaq qısamüddətli yaddaşa edilirdi. İmtahan heç olmasa kursu bir növ birləşdirirdi, onu tam kimi anlamağa imkan verirdi. İndi anlama haqda söhbət, formal olsa da, getmir. Üç "z" haqda köhnə məzəli tələbə formulu - "zazubriv, zdav, zabuv" (əzbərləyib, imtahan verib, yaddan çıxarıb) - mütərəqqi texnologiya dərəcəsinə yüksəldilir və yeganə düzgün elan edilir. Bu cür sistem nə qədər perspektivlidir?

Görkəmli sovet filosofu E.V.İlyenkov, təhsildə ixtisaslaşmanın o vaxtkı tərəfdarları ilə mübahisəyə girərək, yazırdı:

 "Nə qədər ki, ürəyiniz sağlamdır, yəni orta tibbi norma hüdudlarındadır, siz sadəcə onun haqda düşünmürsünüz. Eyni İlə bu, baş və beyinlə də baş verir.

Eyni hal insan psixikasının inkişafının sosial şəraiti sahəsindəki "norma" ilə də baş verir. "Normal", bəşəriyyət dəyərləri xəzinəsindən istifadənin bütün imkanlarını fərdə həvalə və təmin (həm maddi, həm də mənəvi) edən şərait adlanır. Bu dəyərlərə malik olma psixikanı formalaşdırır, beyin isə bu psixikanın orqanına çevrilir". Психика и мозг. Ответ Д.И. Дубровскому. Вопросы философии, 1968, № 11, с. 151.

 


http://www.communist.ru/root/archive/theory/tsel.bolonskoy.sistemy

SAYTIN YENİLİKLƏRİ

AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Gender proqnozlaşdırılması" interaktiv treninqin materialları ilə burada tanış olmaq olar.

AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Vətəndaş cəmiyyətinin informasiya-ekoloji resursları" interaktiv treninq materialları ilə burada tanış olmaq olar.
GENDER TƏHSİLİ RESURSLARININ KATALOQU

Kataloq bu fəaliyyətin əsas istiqamətlərini əks etdirir və alınmış nəticələrlə tanış edir: işlənib-hazırlanmış tədris proqramları və vəsaitlər, nəşr edilmiş kitablar, keçirilmiş məktəblər və seminarlar, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi, milli gender portalının yaradılması, virtual resursların təqdim edilməsi, kitabxana resurslarının formalaşdırılması.
QƏRB UNİVERSİTETİ YANINDA GENDER ARAŞDIRMALARI MƏRKƏZİ

Qərb Universiteti yanında Gender Araşdırmaları Mərkəzi 2000-ci ilin iyun ayında yaradılmışdır.

Mərkəzin missiyası:
# Azərbaycan cəmiyyəti üçün yeni olan sosial həyatın analizinə gender yanaşmasının inkişafı və yayılması; # Elmi tədqiqatlara və təhsil proqramlarına gender yanaşmasının inteqrasiyası.

Gender Tədqiqatları Mərkəzinin fəaliyyəti
aşağıdakı əsas istiqamətlərdə həyata keçirilir: - Qadın və gender tədqiqatlarının keçirilməsi; - Gender nəzəriyyəsinin sosial və humanitar elmlərə inteqrasiyası; - Elmi və ictimai əlaqələrin inkişafı; - Konfrans, seminar və simpoziumların keçirilməsi və onlarda iştirak; - Təhsilə yardım edən və elmi-maarifçilik fəaliyyəti; - Gender Tədqiqatları Mərkəzinin nəşrləri.
"GENDER VƏ İNSAN HÜQUQLARI"

Bölmə "Gender inkişafda" PROON layihəsi çərçivəsində yaradılmış eimi-tədqiqat birliyinin fəaliyyətini açıqlayır.
ŞİFAHİ TARİXÇƏLƏR

Bölmədə XX əsrdə Azərbaycanın siyasi və mədəni həyatının ən mühüm hadisələri haqda qadınların xatirələri təqdim edilmişdir.

Azərbaycanda qadın hərəkatı haqda şifahi tarixçələr
     Sayt A??q C?miyy?t ?nstitutu - Yard?m Fondu t?r?find?n haz?rlan?b