Home page
Send mail
Forward
BackQLOSSARİ

Təqdim edilmiş qlossaridə gender nəzəriyyəsi və feminizmin əsas anlayışları vardır. Daha əsaslı anlayışlar üçün Qadın terminologiyaları Tezaurusuna müraciət etməyi məsləhət görürük.
"ÇAYNİKLƏR" ÜÇÜN GENDER

"Çayniklər üçün gender" kursu 2006-cı ildə Henrix Byol adına Fond tərəfindən buraxılmış eyni adlı kitabın materialları əsasında yaradılmışdır.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
RESPUBLİKA GENDER TƏHSİLİ ŞƏBƏKƏSİ

Təhsil sistemi cəmiyyətləri formalaşdırır və onlara xidmət edən cəmiyyətlər tərəfindən formalaşır. Bu, təhsilin bütün səviyyələrinə münasibətdə baş verir, məktəbəqədər proqramlardan başlamış, ali məktəbi qurtardıqdan sonra ən inkişaf etmiş təkmilləşmə səviyyələrinə qədər. QŞP Azərbaycanda gender bərabərliyinə nail olmaq üçün çoxillik və hərtərəfli layihəni yerinə yetirən ilk və yeganə donor təşkilatı idi.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
Təhsilin Bolonya sistemi baha başa gəlir?


Təhsil sferası, Bolonya prosesinə daxil olması ilə əlaqədar mühüm dəyişikliklərə məruz qalır. Tələbələrin çoxu, ənənəvi slavyan sistemindən köklü surətdə fərqlənən yeni təlim sistemini çətinliklə qəbul edirlər. Bolonya sistemi üzrə tələbələrin vaxtının çoxunu fərdi təlim aparacaq, mühazirələrin və auditoriya işlərinin miqdarı isə azalacaq. Müəllim, müəllim və rəhbər rolunda deyil, təlim prosesində assistent rolunda çıxış edəcək. Avropa təhsilində müasir tələbələr informasiya texnologiyalarına böyük rol ayırırlar.


Bolonya təhsil sisteminin məqsədi iki dövrəli təlim və həmçinin tədris prosesinin kredit sisteminə keçməsindədir. Daha çox arasıkəsilməz yoxlama və attestasiya işləri  ehtimal edilir. Məktəbi bitirdikdən sonra tələbə Avropa bazarında işə düzəlməyə real imkanlar verən Avropa tipli diploma malik olacaq. Bolonya sisteminin "lehinə" və "əleyhinə"


Təhsil sferasında işləyən adamlar belə fikirdədirlər ki, orta və ali təhsilin sürətli tənəzzülü şəraitində Bolonya sistemi Ukrayna üçün olduqca zəruridir. Doğrudan da, axır vaxtlar milli təhsil çox da yaxşı deyil: universitetlərdə praktiki təcrübənin çatışmazlığı, təlim prosesində tələbələrin qeyri-müstəqilliyi özünü biruzə verir. Yerli tələbələr ildə iki dəfə oxuyurlar - qış və yay sessiyalarında. Bolonya sistemi isə biliklərin fasiləsiz əldə edilməsi və istifadəsi prosesini tələb edir.

 Ali təhsil sferasının əməkdaşları əmindirlər ki, təhsilin səviyyəsi aşağı düşür, tələbələrin çoxu isə valideynlərinin puluna oxuyurlar. Bununla belə, onlar inanırlar ki, dövlət tərəfindən ali məktəblərin kifayət qədər maliyyələşdirilməməsi şəraitində bu, tamamilə qanunauyğundur.

Lakin hər şey belə sadə deyil. Yeni standartları təkcə sənədli şəkildə təsdiq etmək kifayət deyildir. Bəs vərdiş? Bəs slavyan təhsilinin ənənələri? Bunun üzərində hələ çox işləmək lazımdır.


Təhsil islahatının əleyhdarları məmurlar arasında da vardır: Ukrayna Prezidentinin məsləhətçisi, UMEA-nin akademiki, sabiq baş nazir müavini V.Seminojenko Ukraynanın Bolonya prosesində lazımlığını şübhə altına alır: "Bizim təhsil həmişə keyfiyyətə yönəldilmişdir, halbuki Avropa təhsili sosial xarakter daşıyırdı". Onun fikrinə görə, Avropa bizim təhsil və elmi potensialımızı istifadə etməyə can atır.


Hər medalın iki üzü var və Bolonya təhsil sistemi istisna təşkil etmir. Bir tərəfdən bu, bizim mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsini artırmağı təmin edər, digər tərəfdən isə "beyinlərimizi" itirməyə daha çox imkanlar var. Avropada iş və elmi fəaliyyətlə kim həvəslənməyə bilər?

 

İnsanların rəyi

 Küçələrdə aparılan sorğuya görə, tələbələr Bolonya sisteminin tətbiq edilməsindən narazıdırlar. Deyirlər ki, onsuz oxumaq daha yaxşı və asan idi. 

Olqa və Viktoriya, Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun tələbələri: "Təlimin yeni standart və üsullarına alışmaq çox çətindir. Bolonya sistemi bizim xoşumuza gəlmir. Müasir təhsilin səviyyəsi və keyfiyyəti isə bizi tam qane edir".Oleq, mühəndis, ali məktəbi üç il əvvəl bitirmişdir: "Təhsilin keyfiyyəti tamamilə qənaətbəxşdir".


Roman, KPİ-nin məzunu: "Bizdə təhsil yaxşıdır, mütəxəssislərin hazırlığı əladır. Ona görə də xarici kolleqalar bizim həmvətənləri əməkdaşlığa dəvət edirlər".


Anastasiya Suzdalova, "CN-Novosti" qəzeti

SAYTIN YENİLİKLƏRİ

AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Gender proqnozlaşdırılması" interaktiv treninqin materialları ilə burada tanış olmaq olar.

AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Vətəndaş cəmiyyətinin informasiya-ekoloji resursları" interaktiv treninq materialları ilə burada tanış olmaq olar.
GENDER TƏHSİLİ RESURSLARININ KATALOQU

Kataloq bu fəaliyyətin əsas istiqamətlərini əks etdirir və alınmış nəticələrlə tanış edir: işlənib-hazırlanmış tədris proqramları və vəsaitlər, nəşr edilmiş kitablar, keçirilmiş məktəblər və seminarlar, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi, milli gender portalının yaradılması, virtual resursların təqdim edilməsi, kitabxana resurslarının formalaşdırılması.
QƏRB UNİVERSİTETİ YANINDA GENDER ARAŞDIRMALARI MƏRKƏZİ

Qərb Universiteti yanında Gender Araşdırmaları Mərkəzi 2000-ci ilin iyun ayında yaradılmışdır.

Mərkəzin missiyası:
# Azərbaycan cəmiyyəti üçün yeni olan sosial həyatın analizinə gender yanaşmasının inkişafı və yayılması; # Elmi tədqiqatlara və təhsil proqramlarına gender yanaşmasının inteqrasiyası.

Gender Tədqiqatları Mərkəzinin fəaliyyəti
aşağıdakı əsas istiqamətlərdə həyata keçirilir: - Qadın və gender tədqiqatlarının keçirilməsi; - Gender nəzəriyyəsinin sosial və humanitar elmlərə inteqrasiyası; - Elmi və ictimai əlaqələrin inkişafı; - Konfrans, seminar və simpoziumların keçirilməsi və onlarda iştirak; - Təhsilə yardım edən və elmi-maarifçilik fəaliyyəti; - Gender Tədqiqatları Mərkəzinin nəşrləri.
"GENDER VƏ İNSAN HÜQUQLARI"

Bölmə "Gender inkişafda" PROON layihəsi çərçivəsində yaradılmış eimi-tədqiqat birliyinin fəaliyyətini açıqlayır.
ŞİFAHİ TARİXÇƏLƏR

Bölmədə XX əsrdə Azərbaycanın siyasi və mədəni həyatının ən mühüm hadisələri haqda qadınların xatirələri təqdim edilmişdir.

Azərbaycanda qadın hərəkatı haqda şifahi tarixçələr
     Sayt A??q C?miyy?t ?nstitutu - Yard?m Fondu t?r?find?n haz?rlan?b