Home page
Send mail
Forward
BackQLOSSARİ

Təqdim edilmiş qlossaridə gender nəzəriyyəsi və feminizmin əsas anlayışları vardır. Daha əsaslı anlayışlar üçün Qadın terminologiyaları Tezaurusuna müraciət etməyi məsləhət görürük.
"ÇAYNİKLƏR" ÜÇÜN GENDER

"Çayniklər üçün gender" kursu 2006-cı ildə Henrix Byol adına Fond tərəfindən buraxılmış eyni adlı kitabın materialları əsasında yaradılmışdır.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
RESPUBLİKA GENDER TƏHSİLİ ŞƏBƏKƏSİ

Təhsil sistemi cəmiyyətləri formalaşdırır və onlara xidmət edən cəmiyyətlər tərəfindən formalaşır. Bu, təhsilin bütün səviyyələrinə münasibətdə baş verir, məktəbəqədər proqramlardan başlamış, ali məktəbi qurtardıqdan sonra ən inkişaf etmiş təkmilləşmə səviyyələrinə qədər. QŞP Azərbaycanda gender bərabərliyinə nail olmaq üçün çoxillik və hərtərəfli layihəni yerinə yetirən ilk və yeganə donor təşkilatı idi.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
İSLAMDA CİNSİ ƏXLAQ – QADIN VƏ CİNSƏLİK


2009012106_120İslam insan şəxsiyyətinin ucaldılmasını istər. İnsanın şərəfinə də yaraşan budur. İnsanı alçaldan hər əməl və münasibəti İslam qadağan etmişdir. İnsanı insan olmaqdan çıxardan, onun insanlıq vəsfini aradan qaldıran hər hərəkət İslam tərəfindən pislənmişdir.

Moda da İslamın qəbul etmədiyi, iyrminci əsrin yoluxucu xəstəliklərindəndir.

Xüsusilə bu yöndə qadının cinsəlliyini istifadə etməsi bir gəlir mənbəyi olraq modanı daha fərqli mövqeyə gətirmişdir.

Modanın cəmiyyətdə meydana gətirdiyi fəsadları saymaqla qurtara bilmərik. Bir cəmiyyətdə yaşayan isanların iqtisadi vəziyyətləri eyni olmaya bilər. Hətta bu bir kapitalist cəmiyyətidirsə varlı və kasıb arasında qorxunc bir uçurum var deməkdir. Kütləvi informasiya vasitələri ilə idarə edilən günümüzdəki insan televiziya və qəzetlərdə gördüyü maoda rüzgarlarından təsirlənməkdədir. Parisdə istehsal edilən bir geyimin öz ölkəsində moda olduğunu öyrənən bir qadın və ya kişi ona sahib olmaq üçün əlindəki bütün imkanlardan istifadə etməyə çalışmaqdadır. Bir kasıb ailənin beş-altı aylıq xərcini bir paltar üçün xərcləyən müğənnilər, mankenlər, iş adamlarının var olduğunu hamımız bilməkdəyik. Bu baxımdan kapitalizmin məhsulu olan moda ədaləti ortdan qaldırdığı və əxlaqsızlığa zəmin hazırladığı üçün qeyri-İslamidir.

İnsan Mövlananın dediyi kimi ya olduğu kimi görünməli, ya da göründüyü kimi olmalıdır. Onda olmayan bəzi vəsfləri moda sayəsində əldə etmək istəyən əslində öz Mənindən uzaqlaşmaqdadır. Belə etməklə əslində yaradılışa müdaxilə etməkdədir.Məsələn, modadır deyə plastik əməliyyatlarla slikonlar, dodaqların qabardılması, taxma kipriklər və s. Bu tip insanları qəzet, jurnal səhifələri və televiziya kanallarında hər gün izləməkdəyik. Belə insanlar Allahın yaratdığı xüsusiyyətlərə müdaxilə etdikləri üçün eyni zamanda insanın həqiqətinə də müdaxilə etmiş olmaqdadırlar. Digər tərəfdən öz təbii gözəlliklərini bəyənməyib süniliklərə yönəldikləri üçün ağılsızlıq etdikləri də məlumdur. Hətta bu işdə özünü qadınlara bənzədən kişiləri də nəzərə alsaq əxlaqi düşüklüyün, ruh pozğunluğunun hansı nöqtəyə vardığını göz önünə gətirmək mümkün olar.

Rəsulullah (s) belə buyurmaqdadır: "Dəriyə döymə (tatirovka) edən və etdirən, üzünün tüklərini yolan və yolduran, gənc və gözəl görünmək üçün dişlərini süni olraq seyrəkləşdirən və beləcə Allahın yaratdığını pozan qadınlara Allah lənət etmişdir." (Buxari, Müslim)

Moda barəsində prof. Abdullah Ülvan bunları deməkdədir:

"Müasir qadın, modelyerlərin, qadın heysiyyətini ələ salanların seçib ortaya qoyduğu hər şey qarşısında baş əyib itaət etməkdədir. Buna uymayanların müasir zamanədən geridə qalıb mədəniyyətdən uzaq olduğu zehinlərə həkk edilməkdə və bu fikir hakim qılınmaqdadır.

Bir avropalı və ya amerikalı qadın belə qeyri-əxlaqi modalara uymaqda bir problem görməyə bilər. Onun ruhi və ictimai halı buna müvafiq olub bir sıxıntı, bir alçaldlma hiss etməyə bilər; amma müsəlman qadın əlbəttə bu alçaldıcı moda düşgünlüyündən ehtiyat edərək ondan uzaq durmalıdır.

Müsəlman qadın bu günün modasının subayları necə alçaltdığını və onları seksə necə sürükləyib apardığını görməli, imkansız qadımlardan dünya görüşü olmayanların modanı necə təqib etmək və ona görə bir həyat qurmaq üçün zinaya necə sürükləndiyini görməlidir. Müsəlman qadın öz şərəfli mövqeyindən baxaraq başdan ayağa moda çirkabına batmış qadınların necə seks çuxuruna yuvarlandığını aydınca görməli və allahın ona lütf etdiyi ülvi və şərəfli mövqeyi qorumalıdır." (Abdullah Ülvan, İslamda ailə eyitimi.)

Müsəlman qadın şərəfini ayaqlar altına atan moda tələsini tərcih etmək yerinə bütün tarixin şahid olduğu qadın şərəfinin, heysiyyətinin təmsilçiləri olan hz. Aişə, hz. Fatımə, hz. Zeynəb kimi olmağı özünə həyat yolu seçməlidir. İffət və namusun timsalı olan bu qadınlar yer üzündəki bütün qadıların nümunə götürməli olduqları seçkin şəxsiyyətlərdir. 

 

http://education.gender-az.org/

SAYTIN YENİLİKLƏRİ

AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Gender proqnozlaşdırılması" interaktiv treninqin materialları ilə burada tanış olmaq olar.

AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Vətəndaş cəmiyyətinin informasiya-ekoloji resursları" interaktiv treninq materialları ilə burada tanış olmaq olar.
GENDER TƏHSİLİ RESURSLARININ KATALOQU

Kataloq bu fəaliyyətin əsas istiqamətlərini əks etdirir və alınmış nəticələrlə tanış edir: işlənib-hazırlanmış tədris proqramları və vəsaitlər, nəşr edilmiş kitablar, keçirilmiş məktəblər və seminarlar, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi, milli gender portalının yaradılması, virtual resursların təqdim edilməsi, kitabxana resurslarının formalaşdırılması.
QƏRB UNİVERSİTETİ YANINDA GENDER ARAŞDIRMALARI MƏRKƏZİ

Qərb Universiteti yanında Gender Araşdırmaları Mərkəzi 2000-ci ilin iyun ayında yaradılmışdır.

Mərkəzin missiyası:
# Azərbaycan cəmiyyəti üçün yeni olan sosial həyatın analizinə gender yanaşmasının inkişafı və yayılması; # Elmi tədqiqatlara və təhsil proqramlarına gender yanaşmasının inteqrasiyası.

Gender Tədqiqatları Mərkəzinin fəaliyyəti
aşağıdakı əsas istiqamətlərdə həyata keçirilir: - Qadın və gender tədqiqatlarının keçirilməsi; - Gender nəzəriyyəsinin sosial və humanitar elmlərə inteqrasiyası; - Elmi və ictimai əlaqələrin inkişafı; - Konfrans, seminar və simpoziumların keçirilməsi və onlarda iştirak; - Təhsilə yardım edən və elmi-maarifçilik fəaliyyəti; - Gender Tədqiqatları Mərkəzinin nəşrləri.
"GENDER VƏ İNSAN HÜQUQLARI"

Bölmə "Gender inkişafda" PROON layihəsi çərçivəsində yaradılmış eimi-tədqiqat birliyinin fəaliyyətini açıqlayır.
ŞİFAHİ TARİXÇƏLƏR

Bölmədə XX əsrdə Azərbaycanın siyasi və mədəni həyatının ən mühüm hadisələri haqda qadınların xatirələri təqdim edilmişdir.

Azərbaycanda qadın hərəkatı haqda şifahi tarixçələr
     Sayt A??q C?miyy?t ?nstitutu - Yard?m Fondu t?r?find?n haz?rlan?b