Home page
Send mail
Forward
BackQLOSSARİ

Təqdim edilmiş qlossaridə gender nəzəriyyəsi və feminizmin əsas anlayışları vardır. Daha əsaslı anlayışlar üçün Qadın terminologiyaları Tezaurusuna müraciət etməyi məsləhət görürük.
"ÇAYNİKLƏR" ÜÇÜN GENDER

"Çayniklər üçün gender" kursu 2006-cı ildə Henrix Byol adına Fond tərəfindən buraxılmış eyni adlı kitabın materialları əsasında yaradılmışdır.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
RESPUBLİKA GENDER TƏHSİLİ ŞƏBƏKƏSİ

Təhsil sistemi cəmiyyətləri formalaşdırır və onlara xidmət edən cəmiyyətlər tərəfindən formalaşır. Bu, təhsilin bütün səviyyələrinə münasibətdə baş verir, məktəbəqədər proqramlardan başlamış, ali məktəbi qurtardıqdan sonra ən inkişaf etmiş təkmilləşmə səviyyələrinə qədər. QŞP Azərbaycanda gender bərabərliyinə nail olmaq üçün çoxillik və hərtərəfli layihəni yerinə yetirən ilk və yeganə donor təşkilatı idi.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
“Çayniklər” üçün gender


 

 

"Çayniklər" üçün gender

M., "Zvenya", 2006, 264 səh.

 

Bu kitab, həyatında heç olmazsa bir dəfə "cinslərinin" onlar üçün "məhdudiyyət" yaratması ilə üzləşən rusiyalı qadın və kişilər üçün yazılmışdır. Belə problemlər böyümə dövründə, işə qəbul zamanı, karyera artımı dolanbaclarında, dostlarla münasibətlərdə, ailədə, intim həyatda yarana bilərdi. Onlar həmçinin vətənin taleyi haqda düşüncələrdə və hətta klassik ədəbiyyat oxunuşu və ya filmə baxış kimi sadə situasiyalarda meydana çıxa bilər. Özünü onların qəhrəmanları ilə müqayisə etdikdə, nəsə bir narahatçılıq və qıcıqlandırıcı hiss keçirirsən.

Qarbdə ictimai həyatın müxtəlif sahələrində gender münasibətlərinə həsr edilmiş külli miqdarda tədqiqatlar mövcuddur. Ölkəmizdə isə onların sayı kifayət qədər deyil. Bu kitab uzun illər gender mövzusu ilə məşğul olan alimlər - sosioloqlar, psixoloqlar, filoloqlar tərəfindən yazılsa da mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulmayıb.

Müəlliflər bu kitaba məxfi söhbət xarakteri verməyə, sadə dildə yazmağa səy göstərmişlər. Müxtəlif bölmələrdə göstərilmiş tədqiqat məlumatları əsasən müəlliflər tərəfindən Rusiya materiallarından alınmışdır. Bu da təsadüfi deyil, çünki Rusiyada və onun tarixi keçmişində gender situasiyası bu gün də digər ölkələrdəki, o cümlədən Avropa ölkələri və ABŞ-dakı vəziyyətdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir. Bu kitab müəlliflərinin hər birinin, onların sosial və elmi təcrübəsini əks etdirən özünəməxsus üslubu vardır.

 

Məzmun

 

Giriş: Bu kitab kimə ünvanlandırılmışdır

Bioloji faktlar və siyasi şərhlər: "Biz amansızcasına qadın və kişilərə bölünmüşük..."

Stereotiplər necə qəbul etdirilir: "Yemək verilmişdir, ancaq taxılı alaq otlarından ayırın".

Tarix və müasirlik: Rusiyada gender ardıcıllığı

Genderin təşəkkül tapması: Qadın və kişi olmağımıza kim və nə kömək edir.

Maskulinlik: Bütün kişilər - əclafdırlar?

İş: Xoşbəxtlik əməkdədir?

Ailə: Keçmişdən gələcəyə.

Cinsi məsələ: Seksuallığın sosial icrası.

Dindar adam: Gender elmi və din.

Nümayəndəliklər: Mədəniyyətdə kişi və qadın obrazları.

Feminizm və ya qadın hüquqları uğrunda mübarizənin tarixi: "Toyuq - quş deyil..."

Xülasə: Cəmiyyətimizdə gender münasibətlərini necə görmək istəyirik.

SAYTIN YENİLİKLƏRİ

AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Gender proqnozlaşdırılması" interaktiv treninqin materialları ilə burada tanış olmaq olar.

AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Vətəndaş cəmiyyətinin informasiya-ekoloji resursları" interaktiv treninq materialları ilə burada tanış olmaq olar.
GENDER TƏHSİLİ RESURSLARININ KATALOQU

Kataloq bu fəaliyyətin əsas istiqamətlərini əks etdirir və alınmış nəticələrlə tanış edir: işlənib-hazırlanmış tədris proqramları və vəsaitlər, nəşr edilmiş kitablar, keçirilmiş məktəblər və seminarlar, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi, milli gender portalının yaradılması, virtual resursların təqdim edilməsi, kitabxana resurslarının formalaşdırılması.
QƏRB UNİVERSİTETİ YANINDA GENDER ARAŞDIRMALARI MƏRKƏZİ

Qərb Universiteti yanında Gender Araşdırmaları Mərkəzi 2000-ci ilin iyun ayında yaradılmışdır.

Mərkəzin missiyası:
# Azərbaycan cəmiyyəti üçün yeni olan sosial həyatın analizinə gender yanaşmasının inkişafı və yayılması; # Elmi tədqiqatlara və təhsil proqramlarına gender yanaşmasının inteqrasiyası.

Gender Tədqiqatları Mərkəzinin fəaliyyəti
aşağıdakı əsas istiqamətlərdə həyata keçirilir: - Qadın və gender tədqiqatlarının keçirilməsi; - Gender nəzəriyyəsinin sosial və humanitar elmlərə inteqrasiyası; - Elmi və ictimai əlaqələrin inkişafı; - Konfrans, seminar və simpoziumların keçirilməsi və onlarda iştirak; - Təhsilə yardım edən və elmi-maarifçilik fəaliyyəti; - Gender Tədqiqatları Mərkəzinin nəşrləri.
"GENDER VƏ İNSAN HÜQUQLARI"

Bölmə "Gender inkişafda" PROON layihəsi çərçivəsində yaradılmış eimi-tədqiqat birliyinin fəaliyyətini açıqlayır.
ŞİFAHİ TARİXÇƏLƏR

Bölmədə XX əsrdə Azərbaycanın siyasi və mədəni həyatının ən mühüm hadisələri haqda qadınların xatirələri təqdim edilmişdir.

Azərbaycanda qadın hərəkatı haqda şifahi tarixçələr
     Sayt A??q C?miyy?t ?nstitutu - Yard?m Fondu t?r?find?n haz?rlan?b