Home page
Send mail
Forward
BackQLOSSARİ

Təqdim edilmiş qlossaridə gender nəzəriyyəsi və feminizmin əsas anlayışları vardır. Daha əsaslı anlayışlar üçün Qadın terminologiyaları Tezaurusuna müraciət etməyi məsləhət görürük.
"ÇAYNİKLƏR" ÜÇÜN GENDER

"Çayniklər üçün gender" kursu 2006-cı ildə Henrix Byol adına Fond tərəfindən buraxılmış eyni adlı kitabın materialları əsasında yaradılmışdır.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
RESPUBLİKA GENDER TƏHSİLİ ŞƏBƏKƏSİ

Təhsil sistemi cəmiyyətləri formalaşdırır və onlara xidmət edən cəmiyyətlər tərəfindən formalaşır. Bu, təhsilin bütün səviyyələrinə münasibətdə baş verir, məktəbəqədər proqramlardan başlamış, ali məktəbi qurtardıqdan sonra ən inkişaf etmiş təkmilləşmə səviyyələrinə qədər. QŞP Azərbaycanda gender bərabərliyinə nail olmaq üçün çoxillik və hərtərəfli layihəni yerinə yetirən ilk və yeganə donor təşkilatı idi.
Bu kitab, həyatlarında heç olmazsa bir dəfə "cinsləri" onların "tavanı" olması problemi ilə üzləşən qadınlar və kişilər üçün yazılmışdır.
T'əlimçilər - verilənlər bazası


ABŞ


Syüzan Stomaç

ABŞ-in inkişaf agentliyin qender üzrə məsləhətçisi
Tel: 64- -2-6249-0455/0467
Fax: 61-2-6249-01689
somach@mindspring.com

Elizabet Rusiska-Demrsey

BMT-nin insan hüquqların inkişafı-ictimaiyyət məlumat şöbəsi S-1040C
Tel.: (212) 963-1742
Fax: (212) 963-1186
E-mail: ruzicka-dempsey@un.org

Əbiqel Lorenqard-Kasmalli

Qadınlar irəliləyiş bölməsi sosial iqtisadi iş üzrə şöbə DS2-1212
Tel.: (212) 963-3137
Fax: (212) 963-3463
E-mail: lorengard-kasmally@un.org


AVSTRALİYA


Hilari Charlisvotc

Avstraliya xalq universitetin hüquq fakültəsinin Beynəlxalq siyasi hüquq mərkəzin direktoru
ACT 0200 Avstraliya
Tel: 61-2-6249-0455/0454
Fax: 61-2-6249-0150
E-mail: hilarv.charlesworth@anu.edu.au


BOTSVANA


Lobasta Botsvana

Hüquq İttifaqı
Şəxsi hüquq şöbəsi 1
Tel: 267-330-801
Fax: 267-332-317 E-mail: udow@info.bw


BRAZİLİYA


Jakvialayn Pitanqi

CEPIA - Məlumat perspektivliyin qadın şöbəsi
Rio do Rissel 694 - Apt. 201
Qloriya - Rio de Janeyro
CEP 22210-010
Tel/Fax: 021-2052136
E-mail: cepia@ax.apc.org


QONKONQ


Andre Bunes

Qonkonq universitetin hüquq fakültəsinin professor assistenti
Pokfulam Road
Qonkonq, Cin
Tel: 852-2859-2942
Fax: 852-2559-3543
E-mail: abyrnes@hkusua.hku.hk


ZAMBİYA


Sara Lonqvey

İnkişaf və konsaldinq üzrə partnyör assosiasiyası
36 Villa Wanga
Chelston
P.O.Box 37090
Lusaka, Zambiya
Tel: 260-1-283-484, 260-1-700-829 (cell phone)
Fax:260-1-226-200
E-mail: sara&roy@zamnet.zm


ZİMBABVE


Rumbibiday Nxundu

Rumbibiday Nxundu Qadınlar fəal dəstənin vitse-direktoru
P.O.Box 135
Harare,Zimbabve
Tel: 2634-339-292 2634-308-738
Fax:2634-339-161
E-mail wag@.africaonline.co.zw


HİNDİSTAN


Rəni Jetmalari

Hindistan ali məhkəmənin vəkili
28 Feroze Shah Road
New Delhi-110001
Tel: 91-11-3388054
Fax: 91-11-3315227
E-mail: warlaw@del3.vsnl.net.in


KOLUMBİYA


Mariya İzabel Plata

Beynəlxalq QHT məsuliyyət direktoru
Boqota, Kolumbiya
PROFAMILIA
Calle 34 no. 14-52
Tel: 571-338-3160
Fax: 571-338-3159
E-mail: profamil@colomsat.net.co


KOSTA RİKA


Ayda Fakio

Latin-amerikan xəbərdarlıq və cinayət institutun qender və qadın hüquq inkişaf proqramın direktoru
(ILANUD)
Tel/Fax: 506-225-3784
Also Fax: 506-233-7175
E-mail: aldaf@expreso.co.cr


ALABAMA


Marta Morqan

Alabama universitetin hüquq fakültənin hüquq üzrə professoru
P.O. Box 870382
Tuscaloosa, Alabama 35486-0382
Tel: 205-348-1131
Fax: 205-348-3917
E-mail: mmorgan@law.ua.edu


MAVRİKİY


Pramilli Patent

Vəkil
Qadın hüquq ittifaqının prezidenti
FIDA-nın prezidenti
204 Sterling House
Lislet Geoffroy Street
Port Louis
Mauritius
Tel: 230-211-8190
230-211-6683
230-211-6717
Fax:230-211-4590
E-mail: patra@intnet.mu


MƏRAKEŞ


Nousa Skalli

Nouşa Skalli
Mərakeş qadınların demokratiya inkişaf assosiasiyanın vitse-prezidenti
Tel/Fax: 212-2-31-45-47
e-mail: bennis@casanet.net.ma


NEPAL


Sapana Maliə,

Vəkil
Katmandu,Nepal
Post Box No. 2923
Tel: 977-1-223-553 977-1-242-683
Fax: 977-1-240-627


ABŞ - SAN-FRANCİSKO


Kristin Damaray

İcraçı direktor "WILD"
340 Pine Street, Suite 302
San Francisco, Collifornia 94104
Tel: 415-837-0795
Fax:415-837-1144
E-mail: wild@igc.apc.org

Robi Levi

Qadınların hüquq və müdafiə üzrə koordinatoru "WILD"
340 Pine Street, Suite 302
San Francisco, Collifornia 94104
Tel: 415-837-0795
Fax:415-837-1144


TANZANİYA


Monika E. M. Mxoya

Vəkil
Qadın hüquq ittifaqının koordinatoru P.O.Box 10463
Dar-es-salaam
Tanzania
Tel :255-51-73339 (res)
0812-788-289 (mobile)
Fax:255-51-183028
E-mail: mhojam@com.hotmail


UQANDA


Florensiya Butekva

Menedjer-vəkil
Qadınların müdafiə assosiasiyası P.O. Box 9627
Kampala
Uganda
Tel: 256-41-342-230
Fax:256-41-250-993
E-mail:


XORVATİYA


Martina Belıya

B.a.B.e. proqramın koordinatoru
Prilaz Gjure Dezelica 26
10,000 Zagreb Croatia
Tel/Fax: 3851-4846176
E-mail: babe@zamir.net
Vesna Kesic (of B.a.B.e.)
74 Butler Street
Brooklyn, New York
11231
E-mail: kesicv@newschool.edu


CƏNUBİ AFRİKA


Yelena Kombrik

Hüquq müdafiə birliy mərkəzin baş tədqiqatçısı
Layihə "İnsanın hüququ - qadınlar"
University of the Western Cape
Ptivate Bag X17
Bellville 7535
South Africa
Tel: 27-21-959-3605/8
Fax: 27-21-959-2411
SAYTIN YENİLİKLƏRİ

AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Gender proqnozlaşdırılması" interaktiv treninqin materialları ilə burada tanış olmaq olar.

AGİM komandasının işləyib-hazırladığı və həyata keçirdiyi "Vətəndaş cəmiyyətinin informasiya-ekoloji resursları" interaktiv treninq materialları ilə burada tanış olmaq olar.
GENDER TƏHSİLİ RESURSLARININ KATALOQU

Kataloq bu fəaliyyətin əsas istiqamətlərini əks etdirir və alınmış nəticələrlə tanış edir: işlənib-hazırlanmış tədris proqramları və vəsaitlər, nəşr edilmiş kitablar, keçirilmiş məktəblər və seminarlar, regional və beynəlxalq əməkdaşlığın gücləndirilməsi, milli gender portalının yaradılması, virtual resursların təqdim edilməsi, kitabxana resurslarının formalaşdırılması.
QƏRB UNİVERSİTETİ YANINDA GENDER ARAŞDIRMALARI MƏRKƏZİ

Qərb Universiteti yanında Gender Araşdırmaları Mərkəzi 2000-ci ilin iyun ayında yaradılmışdır.

Mərkəzin missiyası:
# Azərbaycan cəmiyyəti üçün yeni olan sosial həyatın analizinə gender yanaşmasının inkişafı və yayılması; # Elmi tədqiqatlara və təhsil proqramlarına gender yanaşmasının inteqrasiyası.

Gender Tədqiqatları Mərkəzinin fəaliyyəti
aşağıdakı əsas istiqamətlərdə həyata keçirilir: - Qadın və gender tədqiqatlarının keçirilməsi; - Gender nəzəriyyəsinin sosial və humanitar elmlərə inteqrasiyası; - Elmi və ictimai əlaqələrin inkişafı; - Konfrans, seminar və simpoziumların keçirilməsi və onlarda iştirak; - Təhsilə yardım edən və elmi-maarifçilik fəaliyyəti; - Gender Tədqiqatları Mərkəzinin nəşrləri.
"GENDER VƏ İNSAN HÜQUQLARI"

Bölmə "Gender inkişafda" PROON layihəsi çərçivəsində yaradılmış eimi-tədqiqat birliyinin fəaliyyətini açıqlayır.
ŞİFAHİ TARİXÇƏLƏR

Bölmədə XX əsrdə Azərbaycanın siyasi və mədəni həyatının ən mühüm hadisələri haqda qadınların xatirələri təqdim edilmişdir.

Azərbaycanda qadın hərəkatı haqda şifahi tarixçələr
     Sayt A??q C?miyy?t ?nstitutu - Yard?m Fondu t?r?find?n haz?rlan?b